Isover

Referenční dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

První Multi-Komfortní dům v ČR

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 14 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

198 m2

Základní popis

I když se jedná dle všech sledovaných parametrů o pasivní dům, nazývá společnost Isover tento koncept domem Multi-Komfortním. Mimo výhod pasivního domu jako je trvale čerstvý a čistý vzduch díky řízenému centrálnímu větrání, konstantní vnitřní teplota bez chladných zdí a oken a tím i minimalizace rizika vzniku plísní, vyloučení nežádoucího proudění chladného vzduchu způsobeného např. nekvalitními či vzduchotěsně nedokonale nainstalovanými okny, minimalizace tepelných ztrát a tím i nákladů na vytápění je vnímání komfortu rozšířeno i o aspekt komfortu akustického. Tím je myšleno dosažení optimální akustické pohody - odhlučnění nežádoucích zvuků vznikajících jak vně budovy, tak i uvnitř domu mezi jednotlivými místnostmi. Posledním, na první pohled neviditelným, ale neméně důležitým, je aspekt požární ochrany, na který je při projektování i vlastní realizaci domu též přihlíženo.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Obvodové stěny


a) Obvodová stěna: - štuková omítka 4 mm - síťovina do malty 2 mm - VPC tvarovka 175 mm - minerální izolace v roštu Isover Fassil 360 mm - DVD Steico Universal 35 mm - větraná mezera 40 m - venkovní obklad Sib. Modřín 22 mm

 

b) Obvodová stěna: - štuková omítka 4 mm - síťovina do malty 2 mm - VPC tvarovka 175 mm - ETICS s Isover EPS GreyWall 340mm

Stropy


a) Strop - skladba střešního pláště - MW Isover UNI 500 mm - žb strop 200 mm - síťovina do malty 2 mm - štuková omítka 4 mm

 

b) Strop - terasa: - skladba střešního pláště - OSB 18mm - polystyren Isover EPS NeoFloor 360 mm - žb strop 250 mm - síťovina do malty 2 mm - štuková omítka 4 mm

Tepelné izolace

Na střechu bylo použito I-nosníků Steico Joist s celkovou vrstvou tepelné izolace z minerálních vláken Isover 500 mm (Isover UNI). V podlaze byla použita opět izolace z šedého EPS (Isover EPS NeoFloor s λD = 0,031 W.m-1K-1) v tloušťce 250 mm. Byla použita izolace základových pasů až po základovou spáru extrudovaným polystyrenem Styrodur tloušťky 150 mm a následně soklovými deskami Isover dalších 100 mm. Byla použita izolace základových pasů až po základovou spáru extrudovaným polystyrenem Styrodur tloušťky 150 mm a následně soklovými deskami Isover dalších 100 mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Jako zdroj tepla pro podlahový teplovodní systém a pro ohřev TUV bude použito malé tepelné čerpadlo s inverterem.

Větrání

Na tuto stavbu bylo použito řízené centrální větrání.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

REALIZACE

Architekt

Autor projektu:

Ing. arch. Jana Langerová

Ing. arch. Šimon Vojtík

Ing. arch. Lukáš Vacek

 

Řešení technických detailů:

Akad. Arch. Aleš Brotánek

Realizační firma

Isover, Rigips, Weber-Terranova

Další dodavatelé

- okna - Internorm Edicion

- rekuperační jednotka - Paul Thermos