Isover

Referenční dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

RD Kompakt, Jakub Loučka

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 20 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Užitná plocha

101 m2

Základní popis

Zdánlivě vyčerpané téma malého rodinného domu s důrazem na architektonickou kvalitu a potřeby jeho obyvatel. Střízlivá hmota s vyváženou kompozicí okenních otvorů v dřevěné fasádě, dispozice vyřešená s důrazem na rozumné využití každého ze sta čtverečních metrů užitné plochy. Přízemí nabízí slušné zádveří, otevřený prostor pro veliký jídelní stůl, sedací část a kuchyni s ostrůvkem, oddělené pracovní místo i možnost pro přespání návštěv, to vše se symetrickými návaznostmi na prvky v interiéru i propojení s venkovní terasou. Patro je možné rozdělit několika způsoby, ten základní je pro čtyřčlennou rodinu – velká ložnice, dva dětské pokoje a koupelna včetně sprchového koutu. Obvykle nevyužité prostory pod hřebenem střechy skýtají dostatek místa pro umístění technického vybavení domu a pro uložení sezónních věcí. Logika konstrukční i dispoziční při respektování zásad navrhování v systému Novatop eliminuje nadbytečné výdaje na stavbu domu, tvar domu, velikost a pozice otvorů umožňují s přehledem splnit parametry pasivní stavby, samozřejmě za předpokladu perfektního provedení a odpovídajícího technického vybavení.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Základy jsou tvořeny základovými pasy, jenž jsou vyzděny ze ztraceného bednění tl. 300mm,které je vylito betonem C20/25. Výška pasů je 1350 mm. Mezi pasy je štěrkopískový násyp 32/64 tl. 350 mm, který bude hutněný po vrstvách. Na tento násyp je položena geotextílie 300g/m2, proveden násyp frakce 0/4 a opět položena geotextílie 500g/m2. Na tuto geotextílii, je zhotovena povlaková PVC hydroizolace Sikaplan® WP 1100-HL tl. 1,5 mm. Po osazení geotextílie 500g/m2, bude vylita betonová deska tl. 150 mm C20/25 s KARI sítí 100/100 mm; r = 5,5 mm, při horním i spodním okraji desky (minimální krytí 30 mm).

Obvodové stěny


Stěny tvoří v obou podlažích lepené masivní dřevěné panely Novatop Static Solid tl. 84, 64 mm. Svislé spoje konstrukce budou prolepovány PU lepidlem a z exterieru opatřeny páskou Air StopFlex š=50mm, a z důvodu zajištění dostatečné vzduchotěsnosti konstrukce. Konstrukce je spojována vruty FISHER Power Fast, FISHER Classik Fast a FISHER vruty pro dřevostavby s hlavou WT.

Stropy


Stropy nad 1.NP jsou dřevěné trámové s pohledovými trámy. Stropní trámy jsou zaklopeny masivními lepenými deskami tl. 21 mm

Střecha


Je tvořena střešními nosníky Steico joist SJ 45/300 s vloženou tepelnou izolací. Je navržena sedlová střecha s plechovou krytinou o sklonu 45° .

Tepelné izolace

Ve střešní konstrukci je použita minerální tepelná izolace ISOVER UNI, v podlaze jsou použity izolace, dle typu podlahy, buď PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 100 S GRAY, který je v přízemí a v patře DŘEVOVLÁKNITÁ kročejová izolace. Na svislých obvodových konstrukcích je minerální tepelná izolace Isover UNI.

Způsob topení a ohřevu TUV

Systém vytápění je navržen teplovzdušný. Příprava TV je centrální připravována průtočným způsobem v připojeném akumulačním zásobníku firmy OKTERM, o objemu 350l.

Větrání

Celý objekt je větrán a vytápěn jednotkou Atrea DUPLEX RB4-EC, která je určena pro dvouzónové cirkulační teplovzdušné vytápění a současně pro komfortní větrání s rekuperací tepla.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

REALIZACE

Architekt

Projekt NOVAHOME spojuje skupiny odborníků zabývajících se architekturou, projekcí, realizací a výrobou. Otevřený projekt prezentuje kvalitní autorské dřevostavby, které využívají poslední poznatky z oblasti zdravého bydlení i nejnovější technologie.

Realizační firma

NOVAHOME s.r.o.