Isover

Referenční dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Multi-Komfortní dům - Zahořany

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 15 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Základní popis

Dům je osazen na jižním svahu zaručující maximální sluneční osvit a tím jak aktivní, tak pasivní solární zisky v dané lokalitě. Tvar domu je jednoduchý kvádr, orientovaný svojí delší stranou k jihu, kde jsou v obou obytných podlažích dispozičně umístěny obytné místnosti. Samotný dům respektuje svažitost původního terénu a je vsazen do úrovně prvního nadzemního podlaží do terénu.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Střecha


Střecha je sedlová se sklonem 15°. Zateplení střechy je řešeno nadkrokevním systémem Isover s použitím polystyrénových trámků a výplňové čedičové vlny Isover UNI v celkové tloušťce 320 mm s doplňkovým zateplením mezi krokve v tloušťce 80 mm. Pro zajištění neprůvzdušnosti střechy a správnému vlhkostnímu režimu bude aplikována parobrzda Isover VARIO KM DUPLEX. Na střechu bude použita betonová krytina společnosti KM BETA.

Tepelné izolace

Pro tepelnou izolaci podlahy v 1NP je navržen šedý podlahový polystyren Isover EPS Grey 150 v tloušťce 260 mm. Vnitřní SDK konstrukce budou řešeny materiály Rigips. Zateplení obvodových stěn je provedeno z šedého polystyrenu Isover EPS Greywall v tloušťce 300 mm v kontaktním zateplovacím systému společnosti Weber. Pro tepelnou izolaci podlahy v 1NP je navržen šedý podlahový polystyren Isover EPS Grey 150 v tloušťce 260 mm. Vnitřní SDK konstrukce budou řešeny materiály Rigips.

Způsob topení a ohřevu TUV

Dům bude vytápěn biokrbem a elektrickým podlahovým vytápěním s uživatelsky jednoduchou regulací v jednotlivých místnostech. Větrání je řízené - nucené s využitím rekuperace, zajišťuje ho vzduchotechnická jednotka VPL 18 od firmy NILAN s integrovaným tepelným čerpadlem a akumulační nádrží pro ohřev teplé užitkové vody.

Větrání

Větrání je řízené - nucené s využitím rekuperace, zajišťuje ho vzduchotechnická jednotka VPL 18 od firmy NILAN s integrovaným tepelným čerpadlem a akumulační nádrží pro ohřev teplé užitkové vody.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

REALIZACE

Architekt

Ing. arch. Lubomír Křivka ve spolupráci s Ateliérem NÁŠ DŮM.

Další dodavatelé

- okna od firmy SLAVONA

- větrání od firmy NILAN

- betonová krytina střechy od firmy KM BETA