Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Kompletní proměna

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 69 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

245 m2

Základní popis

Jedná se o samostatně stojící RD, tvarové řešení stavby představuje jednoduchou stavbu zastřešenou pultovou střechou se sklonem 100. Jde o individuální projekt investora postavený na stávajícím půdorysu původní stavby z roku 1929. Stavba je umístěna na velmi svažitém jihozápadním svahu, který umožňuje maximální využití solární energie, naopak ochranu proti nepříznivým letním paprskům zajišťuje dostatečný přesah střešní konstrukce a venkovní žaluzie z jižní a západní strany. V suterénu je umístěna technická místnost a ostatní provozní a skladovací prostory domu. V přízemí se nachází velký obývací prostor propojený s kuchyňským koutem, pokoj pro hosty a prostorná koupelna. Celé podlaží je navrženo bezbariérově včetně koupelny a terasy, která propojuje obytný prostor se zahradou. Ve 2.NP je umístěna hlavní koupelna, samostatné WC, ložnice a 3 prostorné pokoje s francouzskými okny a galeriemi, umožňujícími maximální přístup světla do všech místností. Technické zázemí domu je řešeno moderním vytápěcím systémem (TČ vzduch/voda) s možností rozšíření o solární technologii. Navrhovaná rekonstrukce splňuje podmínky z dotačního programu NZÚ.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Stávající základové pasy z kamenného zdiva zpevněné železobetonovou konstrukcí, vyztužení KARI sítí 100/100/6

Obvodové stěny


Stávající 1.PP a 1.NP vyzděny z dutých pálených cihel tl.420 mm, nová nástavba 2.NP provedena z HELUZ FAMILY 30 broušené. Vše bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty v min. tl. 120 mm. Okna a ostatní výplně stavebních otvorů - plastová, trojsklo, Ug = 0,5- 0,6 W/mK.

Stropy


Stávající - trámové, podlahy prkenné, nad 1.PP nespalný strop – betonové PZD desky do ocelových profilů Nástavba - nad 1.NP: keramicko-betonové stropy HELUZ, výplně MIAKO + KARI síť 100/100/6

Střecha


Stávající - stanová krovová konstrukce s vikýřem, krytina azbestocementové šablony Nově - pultová střecha se sklonem 100 , konstrukce dvouplášťová bedněná odvětrávaná, krytina PREFALZ

Tepelné izolace

Obvodový plášť - zateplení minerální vatou v min. tl. 120 mm

Podlahy na terénu (1.PP) - EPS 150 Z, tl. 60 mm

Podlahy nad nevytápěným prostorem (1.NP) - EPS 100Z, tl. 140 mm

Podlahy 2.NP - kročejová izolace tl.30 mm

Střecha - izolace v tl.300 mm: Isover Unirol PROFI, tl. 240 mm (mezikrokevní izolace) Parozábrana VARIO KM DUMPLEX UV Isover Unirol PROFI, tl. 60 mm (podkrokevní izolace)

Způsob topení a ohřevu TUV

Topení: tepelné čerpadlo DIMPLEX LA 11 TAS vzduch/voda se zásobníkem topné vody 200 litrů, nízkoteplotní podlahové vytápění s doplňkovými žebříkovými otopnými tělesy v koupelnách. Doplňkovým systémem vytápění bude krbová vložka umístěná v 1.NP.

 

Ohřev TUV: zajištěn vnitřním tepelným čerpadlem DIMPLEX DHW 300+, objem vody 300 litrů - voda bude předehřívána vnitřním vzduchem nasávaným z hygienických místností rodinného domu a je možné jej napojit na další externí zdroj tepla, např. solární systém.

Větrání

Užitných a obytných místností je zajištěno jako přirozené – okny s mikroventilací. Užitné místnosti bez možnosti přirozeného větrání budou opatřeny větráním nuceným (WC + sklady 1.PP). Koupelny a WC budou současně odvětrávány podtlakovým odsáváním teplého znehodnoceného vzduchu, který bude využíván tepelným čerpadlem DIMPLEX DHW 300+ pro ohřev potřebného množství vody.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jsme 5-členná rodina se třemi dospívajícími dětmi, bydlící v současné době v nájemním bytě. Vysoké náklady na nájemné bydlení a životní situace, při které se jeden člen rodiny stal imobilním, nás vedla k myšlence současné bydlení změnit. Před časem se nám naskytla příležitost koupit starší prvorepublikový RD. Jeho technický stav, velikost, výhodná poloha pozemku vůči světovým stranám a již částečně provedená rekonstrukce nahrávaly k výhodné koupi. S rekonstrukcí jsme již měli zkušenosti z dřívějšího bydlení v malém RD, a tak i tu současnou jsme pojali zcela razantním způsobem: kompletní změnou dispozice tak, aby na konci rekonstrukce vznikl moderní dům pro celou rodinu s přiměřenými energetickými náklady a se zcela bezbariérovým podlažím.

REALIZACE

Architekt

Vypracování PD: Luboš Hlávka, Nový Svět 92, 588 51 Batelov Projekt NZÚ – Ing.Jan Herálecký, Komenského 308, 588 56 Telč

Realizační firma

SDZprofin s.r.o., KUS PRÁCE, s.r.o., Střechy Svoboda a syn, s.r.o., a další regionální řemeslníci

Další dodavatelé

Window Holding a.s. (Vekra), HELUZ , ISOVER,