Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

RD Svítkov

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 23 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

162 m2

Základní popis

Objekt je dvoupodlažní s jednoduchou hmotou, od začátku koncipován jako pasivní podle podmínek NZÚ (B.1). V prvním nadzemním podlaží se nachází zádveří. Na zádveří navazuje chodba, ze které se vchází do obývacího pokoje umístěného v západní části objektu. Obytný prostor je spojen s kuchyní a jídelnou. Z chodby se dále vchází do pracovny spojené s pokojem pro hosty, koupelny a technické místnosti. Do druhého nadzemního podlaží vstupujeme po přímém, dřevem obloženém schodišti, umístěném v obývacím pokoji. V 2NP se nachází chodba spojená s galerií s dvěma pracovními místy, ložnice s šatnou a samostatnou koupelnou. Dále se zde nachází hlavní koupelna a dva dětské pokoje.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Založení rodinného domu je navrženo na základových pasech z prostého betonu šířky 300-650mm v kombinaci s betonovými bednícími bloky šíře 150 a 200 mm, které vynášejí betonovou desku tl. 150 mm.

Obvodové stěny


Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových bloků tl.175mm zděných na tenkovrstvou maltu/alt. na lepidlo.

Stropy


Na tyto stěny bude uložena stropní konstrukce tvořená předpjatými dutinovými prefabrikovanými panely tl. 150 a 200mm.

Střecha


U ploché střechy tvoří finální vrstvu PVC folie zatížená říčním kamenivem v tl. minimálně 50 mm. Nosnou konstrukci tvoří stropní konstrukce z prefabrikovaných dutinových předpjatých panelů.

Tepelné izolace

Jako výplně otvorů budou použita dřevohliníková okna zasklená izolačním trojsklem. Obvodový plášť budovy zateplen formou provětrávané fasády, izolace je navržena z minerální vlny ISOVER TOPSIL tl. 300 mm (λ≤ 0,033 W/(mK), v místě soklu pak bude použit EPS 3000 Sokl v tl. 160 mm – 300 mm, zatažený 800mm pod úroveň upraveného terénu. Fasádu rodinného domu bude tvořit svislý dřevěný obklad v kombinaci s obkladem z Cetris desek. Střešní konstrukce bude zateplena pomocí tepelné izolace z polystyrenu EPS 100S. Spádovou vrstvu tvoří tepelně izolační spádové klíny z pěnového polystyrenu. Podlahové konstrukce v kontaktu se zeminou budou izolovány tepelnou izolací PIR tl. 140mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Systém vytápění v objektu byl navržen jako lokální se zdrojem v každé vytápěné místnosti elektrickým podlahovým poloakumulačním a přímým vytápěním. Doplňkové topení jsou navrženy interiérová kamna na peletky s návazností na vzduchotechniku formou možnosti cirkulace s nasáváním teplého vzduchu nad kamny. Ohřev TV je zajištěn aktivní rekuperační vzduchotechnickou jednotkou. Součástí technologie je integrovaný zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 180l.

Větrání

Celý objekt bude větrán kompaktní větrací jednotkou Nilan VP18. Jednotky VP18 jsou určeny pro komfortní větrání všech typů bytových staveb s aktivní rekuperací tepla a pro přípravu TV. Teplo z odsávaného vzduchu je využito pro předehřev čerstvého vzduchu při dokonalém oddělení odsávaného a přívodního vzduchu.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jmenuji se Marek Vágner, vyrůstal jsem v rodinném domě. V dospělosti nejprve sám, později s rodinou jsme si zkusili život v bytě a nebylo to zkrátka ono. Na přelomu 2014/2015 padlo rozhodnutí koupit stavební parcelu a postavit si vlastní dům. Základní požadavek byl hodně světla a otevřenost do zahrady. Moderní bydlení pro 4 osoby (2 dospělí a 2 děti) + 1 osoba pro strýčka příhodu. Už v začátcích jsem se také ztotožnil s myšlenkou pasivního domu. Definitivní rozhodnutí podpořil program NZÚ. Projektování a další přípravy trvaly zhruba rok. Nyní už konečně stavíme.

SKLADBY KONSTRUKCÍ

REALIZACE

Architekt

Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina, ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.

Realizační firma

Stavíme převážně svépomocí, stavba není na klíč