Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

RD Klecany

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 19 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

150 m2

Základní popis

Rodinný dům pro mladý pár je v pasivním standardu s jednoduchou výtvarnou kompozicí a důrazem na co nejefektivnější využití zahrady. Hmota objektu reaguje na dimenzi a orientaci pozemku se snahou vytvořit velkorysý prostor zahrady v jižní části pozemku. Zkosená ostění pomáhají dotvořit rytmus oken na fasádě a umožňují vniknutí co nejvíce slunečního záření do interiéru. Samozřejmostí je vnější stínění oken pro zamezení nadměrných tepelných zisků v letním období a instalace vzduchotechniky s rekuperací.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Objekty rodinného domu a skladu s dílnou budou založeny plošně na betonových základových pasech šířky 400 a 500 mm a minimální hloubka založení je v „nezámrzné“ hloubce, dle předpokladu min. cca 900 mm pod úrovní upraveného terénu. Základový pas pod ocelovým sloupem v okenním otvoru bude rozšířen do základové patky 1200x1200mm a základ bude vyztužen dle výkresu výztuže části D.1.2-stavebně konstrukční řešení. Ze základového pasu pod západní obvodovou stěnou budou provedeny výběžky 400x400mm pro uložení ocelových sloupů markýzy. Pro samostatně stojící vnější stěnu je navržen základový pás šířky 800mm. Základové pasy budou provedeny z betonu C20/25-XC2. Výška základových pasů z prostého betonu bude 250 mm u obvodových stěn rodinného domu, 250 mm u skladu a 800 mm u samostatně stojící stěny, kde bude do základového pasu zatažena výztuž stěny. Na tyto pásy budou vyzděny tvárnice ztraceného bednění tl. 300 mm (rodinný dům) a 250 mm (sklad), např. tvárnice T30/25 firmy Beton Brož. Tvárnice budou zality betonem C20/25-XC2 a vyztuženy ve spáře dle části D.1.2-stavebně konstrukční řešení. Toto řešení umožní snazší ukládání svislé tepelné izolace a hydroizolace a případné výškové vyrovnání s ohledem na rostlý terén. Vnitřní nosné ztužující stěny a rameno schodiště budou založeny na pasy šířky 400mm a výšky 350mm s šikmými přechody na úroveň základových pasů obvodových stěn. Pod krbové těleso se provede roznášecí deska tl. 150 mm. Půdorysný rozměr bude upřesněn dle zvolené krbové vložky. Základové desky budou provedeny v tloušťce 150mm (rodinný dům) resp. 120mm (sklad) a budou uloženy na horní hranu tvárnic. Do středu desky bude vložena svařovaná ocelová síť průměr 6,3mm oka 150/150mm Jednotlivé sítě je nutno překrývat min. přes dvě oka. Základová deska je navržena z betonu C20/25-XC2.

Obvodové stěny


Broušené keramické dutinové tvárnice pro přesné zdění na tenkovrstvou maltu POROTHERM 24 Profi (P15) + malta POROTHERM Profi.

Stropy


Stropní konstrukce - systémová konstrukce z keramických nosníků a vložek. Keramické nosníky POT v. 175 s prostorovou výztuží, keramické vložky MIAKO v. 190mm, přebetonávka tl. 60mm, beton C 25/30 XC1, výztuž KARI síť 6,3/150/150.

Střecha


Stropní konstrukce - systémová konstrukce z keramických nosníků a vložek. Keramické nosníky POT v. 175 s prostorovou výztuží, keramické vložky MIAKO v. 150mm, přebetonávka tl. 60mm, beton C 25/30 XC1, výztuž KARI síť 6,3/150/150.

Tepelné izolace

střecha - tepelná izolace z expandovaného stabilizovaného samozhášivého polystyrenu, pevnost 150 kPa (vrchní vrstva) / 100 kPa (spodní vrstva), λd=0,035 W/mK, teplotní zatížení do 80°C, jednotlivé vrstvy desek lepeny k podkladu systémovým PUK lepidlem, (ISOVER EPS 150S 100mm; 2x ISOVER EPS 100S 100mm + 150mm).

 

Fasáda - fasádní desky z expandovaného samozhášivého polystyrenu s příměsí grafitu, λd=0,032 W/mK, teplotní zatížení do 70°C, kotvení šroubovací zapuštěné hmoždinky s přerušeným tepelným mostem, kryté zátkou z tepelného izolantu (ISOVER GREYWALL 240 mm+ EJOTHERM STR U).

 

Sokl - desky z expandovaného samozhášivého polystyrenu s uzavřenou strukturou odolné vlhkosti pro sokl a spodní stavbu, λd=0,034 W/mK (ISOVER PERIMETR 240mm).

 

Podlaha 1 NP - ISOVER EPS 100Z 240 mm

Podlaha 2 NP - EPS 100Z tl. 50 mm + ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 20mm

 

+ pěnové sklo detail napojení schodiště, + izolace z fenolické pěny za kastlíkem venkovních rolet, + detaily napojení otvorových prvků (compactfoam) a nosné prvky na fasádě domu + vyplnění první řady cihel expandovaným perlitem

Způsob topení a ohřevu TUV

Objekt je vytápěn podlahovými elektrickými topnými rohožemi a přímotopnými trubkovými tělesy (koupelny). Zároveň je objekt větrán VZT jednotkou s rekuperací tepla Nilan Compact K. Přípravu teplé vody zajišťuje integrovaný zásobník ve VZT jednotce, kdy je voda ohřívána aktivní rekuperací, případně elektrickou energií. Doplňkově lze pro vytápění využít krbovou vložku. Voda v jednotce je též nahřívána pomocí patrony, která si dle možností bere energii vyprodukovanou v solární elektrárně o výkonu 5 kWp. Zbylá energie zásobuje ostatní spotřebiče v domácnosti. V budoucnu je uvažováno s ukládáním energie do baterií a pokrytí celkové potřeby energie prostřednictvím slunečních paprsků.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jsme mladý pár, Erika a Petr. Kvůli blízkosti přátel a z pracovních důvodů jsme se rozhodli pro život v Praze. Po několika letech v bytě 1 + 1 jsme usoudili, že takto to napořád nepůjde. Nastalo období zvažování, zda byt či dům. Po vyhodnocení všech pro a proti byla jasná volba druhé varianty. Rozhodli jsme se také, že dáme přednost novostavbě před rekonstrukcí staršího domu. Začali jsme s hledáním vhodné lokality a parcely, které trvalo více než 1,5 roku. Nakonec se podařilo a našli jsme zahradu podle našich představ. V mezičase jsme si prohlíželi spoustu typových domů, ale vždy se nám něco nelíbilo. Oslovili jsme architekty, kteří nás okamžitě nadchli svým přístupem. Zadání stavby bylo jednoduché. Autoři měli za úkol navrhnout pasivní dům čistých linií, který bude jednoduchý na výstavbu, dostatečně prosvětlený a v souladu s okolím, resp. propojený se zahradou. Nízké provozní náklady, šetrnost k přírodě, navyšování cen energií i osobní sympatie k této formě výstavby byly hlavními důvody, proč ji takto realizovat. V tuto chvíli jsme ve fázi řešení stavebního povolení a nejpozději do konce roku bychom chtěli mít hotovou hrubou stavbu. Zatím zahradničíme a připravujeme pozemek na stavbu. Většinu prací bychom chtěli řešit subdodavatelsky, dokončovací práce pak svépomocí.

REALIZACE

Architekt

Architektonický atelier PM-a (Ing. arch. Karel Poucha, Ing. arch. Štěpán Mančík)

web: http://www.pm-a.cz/Home

Realizační firma

hrubá stavba ve fázi výběru, svépomoc nevyloučena

Další dodavatelé

subdodavatelé dle referencí výrobců konkrétních materiálů, případně zhotovení výrobcem (okna)