Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Novostavba RD

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 32 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

188 m2

Základní popis

Rodinný dům je řešen z hlediska tvaru tradičně s důrazem na začlenění do okolní výstavby. Dům tvoří obdélníkový půdorys cca. 13 x 11 metrů s 1,5 metrovým odskokem na delší straně. Je jednopodlažní, nepodsklepený s obytným podkrovím a sedlovou střechou opatřenou klasickými keramickými taškami. Fasádu domu tvoří zateplovací systém ukončený tenkovrstvou omítkou se štukovou úpravou. Barva jednotlivých částí domu je volena investorem decentně tak, aby stavba nevyčnívala z okolní zástavby a přirozeně zapadla. Jednopodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Nepodsklepený bez výtahu, podkroví je přístupné interiérových schodištěm. Dům je vybaven hygienickým zařízením v přízemí i v podkroví. 1.NP : 2+1 s technickou místností, podlahová plocha 96 m2 2.NP = Obytné podkroví : 5 + 0, podlahová plocha 92 m2

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Základové konstrukce budou tvořeny betonovými pasy a patkami z betonu třídy C16/20 a podkladního betonu třídy C 16/20. Podkladní beton je proveden na zhutněný podsyp tl. 100 mm. Hloubka základové spáry RD je na kotě –1,355 pod úrovní nezámrzné hloubky. Hutněné zásypy pod podlahy přízemí budou provedeny ze štěrkopísku, hlinitopísčité, alt. z inertního recyklovaného materiálu. Hutnění provádět po vrstvách. Minimální hodnota Edef,2 násypu pod podlahy je 60 MPa.

Obvodové stěny


Obvodové zdivo RD bude provedeno z cihlových bloků Porotherm 30 Hi. Zateplení bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací EPS 100F – tloušťky 200 mm (λD = 0,037 W/mK). Vnitřní nosné zdi jsou z cihlových bloků Porothermu 30 Profi, 24 Profi a 17,5 Profi. Nosné zdivo v úrovni stropů je svázané věnci z C 25/30 vyztuženými 4x R 10 a třmínky E 6 po 250mm. Překlady nad otvory jsou systémové Porotherm 7. Zatepleny EPS dle tloušťky zdi. ŽB věnce jsou z C25/30 s výztuží 4 x V12, třmínky E6 jsou po 200mm. Zatepleny 2xEPS 70mm. Vnitřní nenosné příčky jsou v RD z Porothermu 11,5 Profi a 8 Profi.

Stropy


Zastropení bude provedeno předpjatými dutinovými panely tloušťky 200 mm dle kladecího plánu.

Střecha


Střecha RD je tvořena vaznicovým krovem se spádem 35o a krytinou z keramických tašek.

Skladba střechy: • Keramické tašky (např.Tondach apod.)

• Latě 40/60

• Kontralatě 30/60 tvořící odvětrávanou mezeru

• Difůzní fólie

• Krokve 160/100 proložené zateplením z min.vaty 160 mm (např.Isover Unirol PROFI) • Celoplošné zateplení z min.vaty 160 + 40mm (např.Isover Unirol PROFI)

• Jednoduchý rošt pro SDK, resp. palubky

• Parotěsná zábrana

• SDK, palubky, Střecha přístřešku pro parkování je tvořena hambálkovým krovem se spádem cca. 22o a krytinou ze střešních tašek s povrchovou úpravou. Skladba střechy je obdobná jako u RD, bez zateplení a kce. podhledu.

Tepelné izolace

Zateplení bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací EPS 100F – tloušťky 200 mm (λD = 0,037 W/mK). Krokve 160/100 proložené zateplením z min.vaty 160 mm (např.Isover Unirol PROFI). Celoplošné zateplení z min.vaty 160 + 40mm (např.Isover Unirol PROFI). Podlahy - 1.NP- tepelná izolace 190mm, 2.NP- kročejová izolace 30mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel o výkonu 6,6 – 28 kW. Vytápění podlahové a žebříky s nuceným oběhem. Koupelny mohou být přitápěny elektrickými patronami v žebřících. Krbova vlozka s teplovodním výměníkem.

Větrání

Pro větrání sociálních zařízení je použito nuceného odtahu- ventilátor s nastavitelným doběhem. Výústky jsou opatřeny zpětnými klapkami. Z kuchyně i WC s koupelnami je odtah na střechu.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jmenuji se David a živím se v oboru IT. Moje žena Kateřina je účetní, toho času na mateřské dovolené s naším dvouletým synem Samuelem. Oba pocházíme s rodinných domků. I když v současné době bydlíme v bytě, chtěli jsme zpátky do RD a proto jsme se rozhodli, že si ho postavíme. Abychom ušetřili, stavíme si dům svépomocí, díky šikovným příbuzným se nám to zatím daří.

REALIZACE

Architekt

Dům byl navržen, podle našich představ, manželčiným bratrem pod záštitou firmy Ing. Jaromíra Bubeníčka.

Realizační firma

Dům zatím realizujeme svépomocí (od základů, až po vyzdění štítů). Střechu nám udělala na klíč firma Jana Vlka.

Další dodavatelé

ROKAL Černošice, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Schiedel, s.r.o.