Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Rodinný dům Zliv

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 27 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

194 m2

Základní popis

Cílem bylo navrhnout energeticky pasivní zděný dům, který poskytne možnost komfortního a moderního bydlení čtyř- až pětičlenné rodině. Vnitřní dispozice i technologická skladba konstrukcí byly navrženy s ohledem na účelnost a praktičnost při zachování rozumně nízkých investičních nákladů. Konstrukční a materiálové řešení bylo zároveň voleno s ohledem na částečně svépomocné provádění stavby. Dům má vnitřní dispozici 5+1 s dostatkem úložných prostor, jednotlivá podlaží oddělují „denní“ část domu od klidové zóny. Další technologické zázemí uživatelům poskytuje nevytápěná část domu. Důraz v návrhu byl kladen na propojení domu se zahradou, velká a vhodně orientovaná okna zároveň poskytnou dostatek světla ve všech obytných místnostech. Přehřívání v letním období zabrání předokenní žaluzie. Architektonicky byl dům navržen tak, aby vhodně doplnil zástavbu na okraji malého města a působil moderně a zároveň spíše nenápadně.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Pod vytápěnou částí domu železobetonová základová deska tloušťky 250 mm (beton C25/30, výztuž z ocelových prutů ⌀ 14 mm kladených křížem ve dvou vrstvách). Deska leží na zhutněném štěrku z pěnového skla (vrstva po zhutnění 400 mm), pod ním drenážní vrstva. Pod nevytápěnou částí základové pasy z betonu C12/15 (nad terénem C15/20 ve ztraceném bednění), základová deska z betonu C25/30 na vrstvě zhutněného štěrku.

Obvodové stěny


Vápenopískové bloky KMB SENDWIX 12DF-LD, tloušťka obvodového zdiva 175 mm.

Stropy


Navrženy z předpjatých stropních panelů Spiroll.

Střecha


Nad vytápěnou i nevytápěnou částí dřevěná konstrukce z příhradových vazníků, střešní krytina Röben Piemont.

Tepelné izolace

Pod základovou deskou 400 mm štěrku z pěnového skla, podlaha 1.NP dále zateplena XPS tl. 50 mm. Obvodový plášť budovy zateplen EPS 100F tloušťky 300 mm (první řada na patě domu XPS stejné tloušťky). Strop nad 2.NP – prostor mezi vazníky bude zateplen foukanou minerální vlnou ve vrstvě cca. 500 mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Vytápění přímotopnými podlahovými kabely řízenými programovatelným termostatem (pro každou obytnou místnost a koupelnu vlastní termostat). Ohřev TUV tepelným čerpadlem pro ohřev TUV s topným faktorem COP ≥ 4 a s možností připojení externího zdroje tepla, objem TUV min. 250 l. Přitápění krbovou vložkou s výměníkem, výkon krbové vložky cca. 6 kW, smyčka teplovodního výměníku využita jako externí zdroj tepla pro zásobník TUV.

Větrání

Řízené větrání s rekuperací, jednotka Atrea Duplex 380 ECV5.RD5.CF.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jsme čtyřčlenná rodina – páníček, panička, dvouletý stavbyvedoucí Oliver a já (pes). I když se to nezdá, na dvoupokojový byt už je nás trochu moc a potřebujeme prostor. Na náš nový domov se všichni moc těšíme. Já hlavně na běhání po zahradě a prohánění drobných hlodavců (kteří ovšem prý budou pouze venku), Oliver na jahody ze zahrádky, panička na větší kuchyni a páníček na to, že bude mít od nás všech konečně klid. Domeček chceme takový ani malý, ani velký, hlavně aby v něm bylo veselo a aby nám v něm nebyla zima. A proč na něj spěcháme? Prý nás možná bude ještě víc…

REALIZACE

Architekt

Projekt je „vlastní tvorba“ stavebníků, výrazně ovlivněná studiem řady odborných článků a diskuzí na internetu a též konzultacemi s odborníky z řad specialistů na projektování pasivních domů, výpočty tepelných ztrát, tepelné mosty a také pravděpodobných dodavatelů jednotlivých technologií.

Realizační firma

Stavba je zatím prováděna převážně vlastními silami stavebníků s přispěním příbuzenstva a přátel a nemá generálního dodavatele.

Další dodavatelé

Jaroslav Kindlmann (zemní práce), Staving CB (částečně zemní práce a základy), Goldbeck Prefabeton (strop a schodiště), Arrbo Milevsko (vazníky) a Imartep Drahonice (tesařské a klempířské práce).