Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Rodinný dům EKORD 141 a 33

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 20 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

121 m2

Základní popis

Rodinný dům EKORD 141 a 33 je přízemní, samostatně stojící atriový rodinný domek s valbovou střechou. Vstupní, denní a noční část bytu je v přízemí,pod celým objektem je suterén. Bydlení je bezbariérové,atriové,s obytnými místnostmi orientovanými donejhodnotnějšího prostoru zahrady ve směru co nejhodnotnějšího výhledu do krajiny a nejlepšího oslunění. Konstrukční řešení je nízkoenergetické a ekologické. Dům EKORD je dvojnásobným vítězem ankety Dům roku. (www.EKORD.cz)

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Základové pásy z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti a radonu.

Obvodové stěny


Obvodové a nosné konstrukce jsou z tvárnic ztraceného bednění s ocelovou výstuží. V přízemí má domek nosné pouze obvodové stěny. Jejich nosnou část tvoří betonové tvárnice nosného zdiva. Svislé nenosné konstrukce tvoří zděné příčky ze sádrových tvárnic tl.80mm.

Stropy


Vodorovná nosná konstrukce na terénu je standardního provedení, strop nad suterénem je z betonových předepjatých dílců. Nosný rošt nenosného podhledu stropu přízemí tvoří spodní pasy příhradových střešních vazníků.

Střecha


Valbovou střechu tvoří dřevěné příhradové vazníky sedlového tvaru ukotvené po obvodě nosných stěn. Střešní krytinu tvoří betonové tašky.

Tepelné izolace

Prostřední vrstvu obvodového pláště tvoří vkládaná izolace z minerální vlny v tloušťce 260mm, Sádrokartonové stropy jsou zatepleny minerální vlnou o tloušťce 600mm.Podlahy ze standartních konstrukcí jsou izolovány EPS polystyrenem o tl.200mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Teplovodní rozvod – podlahové vytápění , ohřev vody el.spirálou 9kW, doplněno o krbovou vložku s výměníkem.

Větrání

Bez rekuperace.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Komentář

Zde bych chtěl uvést nejdůležitější údaj. Novostavba domu je již realizována, nyní se dokončují suteréní prostory k možnosti obývání. Konstrukční řešení celého obytného suterenu spočívá v zateplení a uzavření všech obvodových stěn stropů a podlah vůči vlhkosti vhodným EPS polystyrenem a zaklopené fermacelovými deskami. Topení bude el.podlahové.Klima v suterénu bude řídit rekuperační jednotka.

REALIZACE

Architekt

Ing. Marian Groch – EKORD (www.ekord.cz)