Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Novostavba RD Kunštát

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 19 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

147 m2

Základní popis

Dům je navržen ze dvou hmot, jedna hmota obytná část, druhá kryté garážové stání. Dohromady tvoří obě hmoty harmonický celek a umožňují optimální využití vnitřního prostoru. Dům je přízemní, nepodsklepený se sedlovou střechou. Umístění domu je na jižním svahu, přístup na pozemek a do domu je z východní strany. Stavba je navržena s omítnutou fasádou. Střecha sedlová, krytina skládaná, betonová. Plochy okolo objektu budou kombinované, tvořené dřevěnými terasami a betonovou zámkovou dlažbou. Z východní strany je přístup a příjezd od komunikace. Parkování je řešeno v zastřešeném garážovém stání. Hlavním vstupem do domu, který je krytý střechou garážového stání, se dostaneme do zádveří a dále do chodby, ze kterého je přístupná ložnice, technická místnost, WC a hlavní obytný prostor. Dále je z chodby přístup po schodišti do 2NP. Z hlavního obytného prostoru je také přístup na terasu. Ve 2NP je z chodby přístup do 4 pokojů, koupelny a na WC.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Objekt bude založen na betonových pasech a patkách. Základové pasy jsou navrženy z betonu C16/20 o šířce 0,5 m (obvodové stěny) a 0,6 m (střední nosná stěna včetně sloupů). Základ pod střední stěnou bude u spodního líce dovyztužen kari sítí R8-150/150. Na základové pasy bude provedeno zdivo z betonových tvarovek ztraceného bednění 500/300/250 s výplní betonem C16/20. Zdivo z betonových tvarovek bude konstrukčně vyztuženo výztuží z betonářské oceli 10 505. Podkladní beton C16/20 o tl. 100 mm bude přetažen až nad základové stěny a bude vyztužen kari sítěmi R6-150/150.

Obvodové stěny


Stavba je navržena jako dřevostavba, systém Two by four z hranolů KVH (dřevo třídy C24). Stěny z hranolů KVH 60/160 (obvodové) a 60/100 (vnitřní nosné a ztužující).

Stropy


Stropní konstrukce nad přízemím je navržena z KVH hranolů (dřevo třídy C24) s minerální izolací.

Střecha


Sedlová střecha je navržena z KVH hranolů (dřevo třídy C24).

Tepelné izolace

Vzhledem k tomu, že dům je navržen v pasivním standardu, jsou tepelné izolace provedeny nadstandardně a s důrazem na řešení tepelných mostů. Základové konstrukce ze ztraceného bednění budou izolovány extrudovaným polystyrenem tl. 2x120 mm nalepeným lepící tmelem a kotveným na základové konstrukce. Extrudovaný polystyren bude chráněn nopovou folií. Obvodový plášť bude zaizolován tepelnou izolací Isover Woodsil tl. 160 mm mezi sloupky konstrukce a dále ze strany exteriéru 240 mm EPS 70 F šedý. Střešní konstrukce bude izolována Isoverem Woodsil tl. 400 mm Podlaha na terénu bude izolována 220 mm EPS 100S.

Způsob topení a ohřevu TUV

Vytápění stavby elektrickými přímotopy v kombinaci s krbovou vložkou a kompaktní jednotkou NILAN Compact. Ohřev TV kompaktní jednotkou NILAN Compact v integrované nádrži 180 l.

Větrání

Větrání novostavby RD je nucené, kompaktní jednotkou s rekuperací s protiproudým výměníkem – NILAN Compact.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE