Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Novostavba rodinného domu p. Mojžíše

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 18 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

187 m2

Základní popis

Jedná se o novostavbu přízemního rodinného domu kompaktního tvaru s plochou střechou a přilehlé garáže. Přízemí je tvořeno zádveřím, ze kterého jsou přímo přístupné prostory WC, technické místnosti a obytného prostoru vybaveného kuchyňským koutem a klidovou částí. Z obytného prostoru lze vstoupit do východní části domu, kde se nachází ložnice s vlastní šatnou a koupelnou. V západní části domu též dostupné z obytného prostoru se nachází 2 dětské pokoje se společnou šatnou a koupelnou, přístupnou ze spojovací chodby. Z obytného prostoru lze dále vstoupit do místnosti pracovny, či využít navazující prostor venkovní terasy, která otevírá vstup na zahradu.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Plošné založení pomocí základových pásů tl. 500 mm (obvodové zdi), 600 mm (středové zdi) s bednícími dílci tl. 300 mm. Na základové konstrukci bude umístěna deska tl. 150 mm s kari sítí, uložena na hutněném štěrkovém loži, min tl. 150 mm.

Obvodové stěny


Svislé nosné zdivo RD je navrženo ze stavebního systému vápenopískových cihel ZAPF DAIGFUSS Kalksandstein. Tloušťka nosné obvodové stěny je 175 mm + tepelná izolace POLYSTEREN EPS GREYWALL (šedý) tl. 350 mm. Garáž je řešena zdivem z autoklávového porobetonu YTONG P4-500 tl. 250 mm + tepelná izolace polystyren šedý EPS 70F tl. 50 mm.

Stropy


Nosnou konstrukcí pro stropy jsou příhradové vazníky, izolovaný minerální tepelnou izolací Isover Unrol-Plus tl. 600 mm se spodním záklopem OSB deskou 18mm. Samotný strop je řešený SDK podhledy (svěšení pro instalaci VZT). V koupelně je použitý SDK do vlhkého prostředí.

Střecha


Střecha je řešena jako plochá dvouplášťová, nepochozí (pouze v případě údržby). Nosnou konstrukci zajišťují dřevěné příhradové vazníky. Tepelně-izolační vrstva pláště řeší minerální tepelná izolace Isover Unirol-Plus tl. 600 mm kladená mezi konstrukci vazníků. Střešní krytina je řešená z měkčeného PVC (ALKORPLAN 35 176) tl.15 mm položená na tepelnou izolaci – spádové klíny spád 2% min. tl. 40mm (u vpusti).

Tepelné izolace

Základy – extrudovaný polystyren. Vnější líc obvodových základů RD - XPS tl. 240 mm. Vnější líc obvodových základů garáže – XPS tl. 40 mm. Rozhraní mezi RD a garáží – XPS tl. 350 mm. Podlaha RD – podlahový polystyren EPS GREY 100S tl. 250 mm Podlaha garáž – podlahový polystyren EPS GREY 150S tl. 100 mm Obvodové zdivo RD – polystyren EPS GREYWALL (šedý) tl. 350 mm Obvodové zdivo garáž - polystyren šedý EPS 70F tl. 50 mm Střecha/Strop RD - Isover Unirol-Plus tl. 600 mm Střecha/Strop garáž - Isover Unirol tl. 200 mm Střecha – spádování střechy pomoci skládaných spádových dílů tl 40 mm

Způsob topení a ohřevu TUV

Vytápění zajišťují elektrické topné rohože/folie a přímotopy ve spolupráci s rekuperační jednotkou Nilan Compact, která pomoci aktivního výměníku zajišťuje přívod ohřátého vzduchu do místností principem tepelného čerpadla. Primární obnovitelné energie současně zajišťuje FTV systém instalovaný na střešní konstrukci o ploše cca 25 m2.

Větrání

Nucenou výměnu vzduchu zajišťuje jednotka Nilan Compact, vybavená pasivního a aktivního rekuperačního výměníku zpětného získávání tepla.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jmenuji se Vladimír Mojžíš, je mi 35 let. Jsem rozvedený, a mám 6-ti letou dceru. Můj sen o výstavbě rodinného domku je již od dětství. V 10 letech jsem se odstěhoval z rodinného domu do bytu. Bylo to z důvodu rozvodu mých rodičů a stěhování s matkou. Od této doby je můj sen o rodinném domu čím dál silnější. O výstavbě jsem již zvažoval před 2 lety s mojí exmanželkou. Rozvedli jsme se, ale ani rozvod mě neodradil od výstavby. Návrh na projektovou dokumentaci domu a celkové rozmístění domku jsem plánoval s expartnerkou i s dcerou. Bohužel expartnerka nás opustila před 2 měsíci kvůli dceři. Ani toto mě neodradilo o vybudování svého snu a také vybudování zázemí pro mě, moji dceru a také mojí budoucí rodinu, můj budoucí život. Můj dětský sen dokončením stavby bude splněn a to se bude bydlet a žít spokojený život. Už se na to moc těším.

REALIZACE

Architekt

Dům byl navržen projekční a architektonickou kanceláří, p. Ing. Arch. Lubomíra Korčáka. Společnost se specializuje na projekci typových i individuálních rodinných domů. Na přání zpracovává projektovou dokumentaci i pro nízkoenergetický či pasivní dům. Projektovou dokumentaci pro můj dům zpracovával p. Ing Jan Ambrož.

Realizační firma

Stavební firma, RealizaceDomů s.r.o. na českém trhu působí od roku 2014. Má za sebou mnoho realizovaných staveb. Hlavní činností je výstavba nízkoenergetických a pasivních domů v provedení zděné stavby i dřevostavby v podobě řízené realizace. Během této řízené realizace zajišťuje stavbu projektant s kompaktním týmem osvědčených a proškolených řemeslníků.

Další dodavatelé

Stavitel Bohumír Novohradský, D-PRODUKT, AR Okenní, NILAN,ABB, Kalksandstein Zapf Daigfuss, Internorm