Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Rodinný dům pana Salingera

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 31 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

241 m2

Základní popis

Rodinný dům je nepodsklepenou stavbou o dvou nadzemních podlažích (přízemí + podkroví), krytá valbovou střechou nízkého sklonu. Hlavní hmota objektu je na úrovni přízemí plochou střechou propojena s přístavkem nezatepleného skladu a s garáží. Hlavní akcent návrhu je tedy kladen na vytvoření příjemného a bezpečného prostoru kolem rodinného domu. Kromě výše popsaného principu nádvoří zde hraje významnou roli přechod mezi vnitřním a vnějším prostředím na rozhraní rodinného domu a zahrady. Rozměrná prosklená plocha z obývacího pokoje ústí na dřevěnou palubu lemující nádvoří. Paluba je krytá pergolou a přístřešky. Navržený stavební program přímo implikoval objemnou hmotu stavby. Dvojpodlažní objekt rodinného domu je kryt valbovou střechou (v území požadováno). K optickému snížení hmoty přispívá dřevěný obklad, který na úrovni přízemí tvoří pás připoutávající i stavbu garáže a nezatepleného skladu, a výše zmíněná valbová střecha s nízkou okapní hranou.)

V přízemí rodinného domu je prostor uspořádán tak, aby gradoval v ploše i objemu. Z krytého závětří mezi rodinným domem a garáží se vstupuje do velkorysého zádveří, na které navazuje schodišťová hala, která dále ústí do hlavního obývacího prostoru. Ten je dvojpodlažní a je do něj vložena galerie přístupná po úzkém, skrytém schodišti. V přízemí je dále navržena technická místnost, relaxační místnost a pracovna. Ze schodišťové haly stoupá přímé, jednoramenné schodiště do podkroví. V podkroví jsou 2 dětské pokoje se šatnou a koupenou a dále ložnice rodičů s vlastní šatnou a koupelnou.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Je předpokládáno založení do únosné zeminy pomocí základových pasů, provedených z tvárnic ztraceného bednění na podkladní beton tl.300 mm. Tvárnice budou vyarmovány a zality betonem B 15. Na základové pasy se provede deska tl.150 mm vyztužená KARI sítí. Základová spára bude umístěna do nezámrzné hloubky, pod základovými konstrukcemi bude proveden hutněný štěrkový podsyp.

Obvodové stěny


Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových zdících prvků (kalksandstein). Obvodové stěny mají tloušťku nosné vrstvy 175 mm. Vnitřní příčky 110 mm (resp. 175 mm). Z důvodu snadné realizace domovních rozvodů inženýrských sítí jsou některé příčky přizděny z ytongových tvárnic.

Stropy


Stropní konstrukce nad přízemím je z předepínaných, železobetonových, prefabrikovaných, dutinových nosníků (spiroll). Tloušťka nosné konstrukce stropu bude 250 mm. V některých místnostech je z důvodu rozvodů VZT navržen podhled ze sádrokartonu s nosnou konstrukcí z plechových profilů. Částečně jsou rozvody VZT vedeny v kastlíkách v rámci stropu.

Střecha


Střecha nad hlavní částí rodinného domu je tvořena valbovým krovem z příhradových vazníků, spojovaných ocelovými plotnami, typu GANG NEIL. Po obvodově domu bude střešní konstrukce kotvena kotvami, které jsou zabetonovány do věnce. Kotvy budou tvořeny z pásového železa 50 x 5 – 500 mm. Přesah vazníků bude eliminován tloušťkou izolace na obvodových stěnách. Veškeré dřevěné prvky krovu budou ošetřeny chemickým přípravkem proti houbám a dřevokazným škůdcům – např. Lignostab. Střešní krytina na valbové střeše je navržena z cementovláknitých šablon (cembrit). Skladba střechy musí obsahovat pro správnou funkci difúzní fólii a parotěsnou zábranu umístěnou dle PD. Okapní žlaby jsou navrženy jako zaatikové.

Tepelné izolace

Obvodové stěny jsou zatepleny 28 cm silnou vrstvou tepelné izolace Isover EPS GreyWall Plus, na kterou je provedena exteriérová omítka (variantně fasádní, cementová stěrka). Střecha je zateplena na úrovni podhledu z truhlářské překližky (variantně ze sádrokartonových desek) 40 cm silnou vrstvou tepelné izolace Isover uniroll profi. Podlaha na terénu je opatřena 25 cm tepelné izolace Isover EPS 200 S. Sokl domu je zateplen Isover perimetr tl. 24cm křížem přes sebe. Izolace proti zemní vlhkosti budou provedeny pomocí asfaltových izolačních pásů v rozsahu přístavby (případně může být použita hydroizolační fólie).

Způsob topení a ohřevu TUV

Vytápění bude zajištěno pomocí plynového kotle umístěného v 1.NP v technické místnosti. Odkouření plynového kotle bude zajištěno komínem schiedel multi. Místnosti budou vytápěny pomocí podlahového vytápění viz. půdorysy – vytápění. Podlahové vytápění je provedeno topnými hady RAUTHERM S od firmy REHAU pod roznášecí vrstvou na systémové desce VARIONOVA. Rozvody podlahového vytápění jsou napojeny na rozdělovač. Jako doplňkový způsob vytápění bude použita krbová vložka umístěná v 1.NP v hlavním obytném prostoru. Užitkovou vodu máme v projektu řešenou přes využití několika zdrojů. Primárním zdrojem budou termické solární panely, dále krbová teplovodní vložka a jako záložní zdroj bude využit plynový kondenzační kotel. Do budoucna je uvažován jako další zdroj topení a ohřevu TVU hybridní FVE.

Větrání

Celý objekt je větrán rovnotlakým systémem větrání. Jednotka bude umístěna v technické místnosti v 1 NP. Jednotka je určeny pro komfortní větrání všech typů bytových i občanských staveb, zvlášť vhodné jsou pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy a byty v bytových domech se systémem decentrálního větrání. Ve skříni jednotky, která je v provedení s minerální izolací tl. 30 mm (U = 0,81 Wm-2K-1) s potlačením tepelných mostů, třídou reakce na oheň A2/A1, je vestavěn vířivý protiproudý rekuperační výměník z plastu (účinnost až 95 %), dva ventilátory typu volného oběžného kola s elektronickým EC řízením a možností doplnění regulace na řízení konstantního průtoku vzduchu, filtry G4 přívodního i odpadního vzduchu před vstupem do rekuperačního výměníku, automaticky řízená klapka by-passu, regulační modul a připojovací svorkovnice. Vývody kondenzátu ve dveřích jsou u podstropních jednotek EC5 připraveny pro obě provozní orientace jednotky. Připojovací hrdla jsou kruhová pro připojení pružných nebo pevných potrubí s potlačením tepelných mostů. Přístup do jednotky plně otvíratelnými dveřmi s panty přes zajišťovací západky.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jsme mladá, aktivní rodina s malou dcerkou Esterkou a dvěmi veselými pejsky. Pro náš nový domeček jsme hledali pozemek velmi dlouho, musel splňovat vhodnou orientaci, velikost, soukromí, minimální dopravní zatížení lokality, dobrá vzdálenost od Hlavního města Prahy a krátká dojezdnost do našich zaměstnání. Ke konci roku 2015 se nám podařilo ten správný pozemek objevit. Nachází se nedaleko Prahy, na okraji malebné vesnice Sluštice. Pozemek je na kopečku, s výhledem na kostelík a nedaleký Babický les. S panem architektem jsme poměrně dlouho ladili projekt do nejmenších detailů i s ohledem na příchod nové členky rodiny. Stěžejním úkolem pana architekta bylo dosažení pro nás ideální dispozice domu, stejně tak optimální umístění domu na pozemku z pohledu orientace ke světovým. Máme velmi rádi nové trendy v bydlení, proto pasivní dům byl pro nás jasnou volbou. Již nyní se nemůžeme dočkat, až se do nového domečku nastěhujeme.

REALIZACE

Architekt

ING. ARCH. VOJTĚCH HRONEK

Realizační firma

Bude teprve vybrána

Další dodavatelé

ISOVER, ZAPA BETON, ATREA, KALKSANDSTEIN, atd.