Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Pasivní RD Praha - Libuš

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 13 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Základní popis

Jedná se o dvoupodlažní (1.NP, 2.NP) rodinný dům. Objekt vhodně doplňuje stávající zástavbu. Objekt má mírně členěný obdélníkový půdorys s plochou střechou. Stavba je přístupná z přilehlé komunikace a parkování je řešeno na vlastním pozemku.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Objekt je založen na základových pasech šířky 600 mm a třídou betonu C20/25. V ploše bude proveden podkladní beton tl. 150mm s třídou betonu C20/25. Na tento podkladní beton bude provedena hydroizolace z asfaltových pasů. V základech budou osazeny chráničky pro kanalizaci, vodovodní přípojku a kabel EL.

Obvodové stěny


vápenopískové cihly ZAPF Daigfuss

Stropy


Nosné prvky všech stropních konstrukcí tvoří trámce uložené na nosné stěny a vložky Tloušťka nosné konstrukce stropu bude 250mm. Lokálně bude v rámci stropu použito ocelových nosníků a monolitických železobetonových průvlaků.

Střecha


Střecha plochá

Tepelné izolace

Isover GreyWall tl. 300 mm

Způsob topení a ohřevu TUV

Kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem + Elektrické přímotopné vytápění

Větrání

Aktivni rekuperace TČ Nilan Compact

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jmenuji se Stanislav a jsem profesí IT manager. Moje žena Šárka je administrativní pracovnice, dcera Tereza a syn Filip chodí na střední školu. Přáním mé rodiny bylo mít rychle postavený dům ve vysoké kvalitě a mít ho navržen jako pasivní pro získání dotace z programu Zelená úsporám. Všechna přání rodiny dokázala stavitelská firma naplnit a náš nový dům byl do 6 dní postaven na klíč.

REALIZACE

Architekt

Ing. arch. Lubomír Korčák, Projekty Domů

Realizační firma

Ing. EDUARD BABOR, Stavby nízkoenergetických a pasivnívh domů

Další dodavatelé

Okna Internorm, Inteligentni elektro Loxone Jiri Soukup TotalISB, žaluzie Systra