Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

ENERGETICKY PASIVNÍ RODINNÝ DŮM HOROUŠÁNKY

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 28 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

199 m2

Základní popis

RD je koncipován v pasivním standartu, který byl ověřen výpočtem PHPP i výpočtem pro dotaci nová zelená úsporám. Tomu odpovídá i jeho umístění na pozemku a návrh stavebních konstrukcí a dalších prvků, které spotřebu energie ovlivňují. Rodinný dům je situovaný na rovinatém pozemku v zástavbě stávajících rodinných domů. Má dvě nadzemní podlaží, není podsklepený. Hlavní vstup do objektu je orientován na severovýchod. Konstrukční systém objektu je projektován jako stěnový z vápenopískových bloků. Zateplení je navrženo z šedého polystyrenu v tl. 300 mm. Objekt zastřešuje plochá střecha. Její nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou, zateplena je šedým polystyrenem ve spádu a minimální tl. 400 mm. Objekt je založen na samonosné základové desce systému Elegohouse tvořeného železobetonovými nosníky, železobetonovou deskou a polystyrenovými vložkami (celková tl. 480 mm). Pod nášlapnou a roznášecí vrstvou je navržena vrstva pěnového polystyrenu v tl. 150 mm. Výplně okenních otvorů jsou uvažovány s dřevěným rámem profilu Slavona Progression. Jsou zasklené izolačním trojsklem, zasklení je s rámem spojeno pomocí teplého distančního rámečku SWS. Hodnota součinitele prostupu tepla rámu má hodnotu Uf = 0,65 W/(m2.K), hodnota součinitele prostupu tepla zasklení orientovaného na jihozápad je Ug = 0,6 W/(m2.K) s celkovou propustností solárního záření min. g = 60%. Otvory orientované na ostatní světové strany jsou uvažovány s Ug = 0,5 W/(m2.K) a g = 53%. Vstupní dveře jsou navržené v profilu Slavona Progresiion Klasik. Dveře do zádveří jsou prosklené cca z jedné třetiny, dveře do technické místnosti jsou plné. Vzduchotěsnost objektu je zajištěna v rovině stěn i střechy vlastní konstrukcí a omítkou. Pro zajištění vzduchotěsnosti oken se při jejich osazení použijí fóliové parotěsnící pásky. Funkčnost vzduchotěsného zajištění bude ověřena pomocí Blower-door testu, jehož výsledek nesmí přesáhnout hodnotu průvzdušnosti n50 = 0,6 h-1. Dům je navržen v moderním stylu a je otevřený velkým HS portálem na zahradu, aby měli obyvatelé i hosté snadný přístup do přírody. Svou koncepcí je připravený i na budoucnost, která může být velmi různorodá. Proto je možné dům snadno přestavět, aby v něm mohli pohodlně žít i dvě rodiny současně. Dům nemá garáž, protože investor je názoru, že autu stačí pouze přístřešek. Dispozice domu je 6+kk a dominantou je velký obývací pokoj, který má být ústředním místem, kde se budou obyvatelé setkávat spolu i s přáteli.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Samonosná konstrukce základové desky ELEGOHOUSE Cemex. Konstrukce základů je navržena tak, aby nevznikaly tepelné mosty a aby nekondenzovala vlhkost v konstrukci. Jakýkoliv zdroj vlhkosti spodní stavby je tak zcela vyloučen.

Obvodové stěny


VPC 240 mm izolované polystyrénem GrayWall 330 mm

Stropy


Betonové

Střecha


Rovná betonová izolovaná polystyrénem GrayWall

Tepelné izolace

EPS GreyWall lepený celoplošně

Způsob topení a ohřevu TUV

Peletový kotel 4,6 - 13,8kW Kompakt 15 s akumulační nádobou 750 l s 4kW el. spirálou, teplovodní rozvod s otopnými nadedveřními tělesy v budoucnu bude systém doplněný o ohřev pomocí FVE.

Větrání

Řízené větrání s rekuperací. Rekuperační jednotka Brink Renovent Excellent 300 PLUS

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jmenuji se Zdeněk a jsem profesí SW architekt. Moje družka Galina je pokojská, moje starší dcera Karolína studuje střední školu a mladší dcera družky Naďa začala letos chodit do základní školy. Přáním mé rodiny je mít velmi kvalitní dům se zahradou, kde prožijeme krásné společné chvíle a mít ho navržen jako pasivní pro získání dotace z programu Zelená úsporám. Snad budou naše přání splněny, protože návrhu se věnujeme již 2 roky a nepokazí je stavební firma. Masivní izolace v našem domě hrají velmi důležitou roli, a proto věříme, že izolace od firmy IZOVER náš dům skvěle ochrání a zabrání, aby nám utíkalo teplíčko.

REALIZACE

Architekt

Projektant Ing. Martin Bursík

Další dodavatelé

Návrh TZB Ing. Pavel Minář