Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Rodinný dům

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 83 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

183 m2

Základní popis

Základy jsou řešeny betonovými pasy o šíři 30 a 40 cm, do hloubky 80-150 cm – svažitost pozemku, dále je založeno ztracené bednění šířky 30 cm. V desce je zhutněna zemina, kamenivo karisítě a zalito betonem.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Základy jsou řešeny betonovými pasy o šíři 30 a 40 cm, do hloubky 80-150 cm – svažitost pozemku, dále je založeno ztracené bednění šířky 30 cm. V desce je zhutněna zemina, kamenivo karisítě a zalito betonem.

Obvodové stěny


Obvodové zdivo (Ytong 30 cm) je založeno na tepelně izolační zakládací maltě. Dále stavěno na tenkovrstvou zdící matlu.

Stropy


Stropy jsou řešeny betonovými panely Spiroll.

Střecha


Plochá střecha bude řešena vazníky, zateplena minerální vatou pokryta PVC fólií.

Tepelné izolace

Konstrukce podlahy nad základovou deskou je izolována EPS 150 tlušťky 250mm. Vnější tepelná izolace obvodových stěn bude tvořena minerální vatou 200 mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Plynový kotel/ tepelné čerpadlo, ještě není zvoleno.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE