Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

RD KOTVRDOVICE 128

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 85 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

140 m2

Základní popis

Jedná se o rekonstrukci rodinného domu, ve kterém se původně nacházela bytová jednotka dispozice 2+1 bez koupelny, s přidruženými hospodářskými místnostmi a dílnou. Původní dům byl tvaru L s drobnými pozdějšími přístavbami verandy, suchého WC a dílny. V rámci rekonstrukce bude ponechán stávající sklep a část obvodového zdiva, zdivo z nepálených cihel bude odstraněno. Bude využita také část stávajících základových konstrukcí. Dům bude půdorysně respektovat původní šířku i délku, z původního tvaru L zarovnán do obdélníka. Střecha navržena sedlová, respektující stávající zástavbu. Vznikne bytová jednotka o dispozici 4+1 v přízemí. Podkroví bude samostatně přístupné z venkovního prostoru a bude využíváno jako ubytování pro hosty, v budoucnu se v jeho prostoru předpokládá vybudování další bytové jednotky pro potřeby prarodičů nebo dětí.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Dům je založen plošně na základových pasech a patkách. Část základových pasů pod obvodovými stěnami je stávajících, v nové části jsou doplněny o pasy z prostého betonu, uvnitř dispozice jsou pak doplněny nové patky pro středové ocelové sloupy. Přes pasy a patky je provedena železobetonová monolitická deska tl. 150mm, vyztužena 2 x síť KARI 6/150-6/150.

Obvodové stěny


Obvodové stěny jsou provedeny z cihelných bloků Porotherm 30 Profi Dryfix, zatepleny teplenou izolací tl. 140mm (Isover EPS GreyWall)

Stropy


Dřevěný trámový strop opatřený SDK podhledem. Mezi trámy vložena tep. izolace (např. Isover DOMO), záklop z dřevěných prken. V případě budování nové bytové jednotky bude doplněna nášlapná vrstva.

Střecha


Klasická dřevěná konstrukce, teplená izolace mezi a pod krokve. Doplněno sádrokartonovým podhledem. Střešní krytina plechová imitující pálené tašky.

Tepelné izolace

Podlaha na terénu 140mm (Isover EPS 150S) Zateplení stropu (mezi vytápěným a temperovaným prostorem) 100mm minerální vata (např. Isover DOMO). Zateplení střešní konstrukce 160mm mezi krokve + 160mm pod krokve – minerální vata (např. Isover DOMO). Zateplení fasády – tl. 140mm (210mm u francouzského okna) Isover EPS GreyWall, severní stěna z důvodu požární bezpečnosti zateplena min. vatou Isover TF.

Způsob topení a ohřevu TUV

Rozvody topení budou provedeny jako podlahové. Projekt předpokládá využití tepleného čerpadla pro topení i ohřev TUV, bude řešeno v průběhu výstavby. V objektu bude také umístěn krb.

Větrání

V objektu nebude osazena technologie pro řízené větrání.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Andrea a Jan – jsme pyšnými rodiči 2,5 leté holčičky Apolenky a páníčky 2 dlouhosrstých trpasličích jezevčíků Ronyho a Firina a somálské kočičky Ebišky. Naším přáním bylo zrekonstruovat starý, dlouho opuštěný domeček po babičce v příjemný dům pro naši rodinu tak, aby se vněm dobře žilo nejenom dvounožcům, ale i našim chlupatým miláčkům.

REALIZACE

Architekt

Architektonický návrh domu jsme si zpracovali sami, technické detaily pak doplnila projekční kancelář IQ stavby a projekty s.r.o.

Realizační firma

Rekonstrukci provádíme svépomocí, některé dílčí části (základová deska, krov) za pomoci drobných místních firem.