Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Starý dům v novém kabátě

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 81 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

131 m2

Základní popis

Venkovský rodinný dům v zahradě splňuje očekávání z hlediska komfortu bydlení, vyznačuje se přímou návazností interieru na exterier. Jde o jeden z nejstarších domů v obci a jeho rekonstrukce, která splňuje požadavky NZÚ, a v rámci níž bude dům i zateplen, zajistí významnou úsporu energetické náročnosti objektu. Přízemní uspořádání čtyř prostorných pokojů i příslušenství, orientace na jih, velká okna, z nich jedno francouzské, vedoucí z obytné kuchyně do zahrady, kamenné zápraží, staré ovocné stromy v zahradě obehnané cihlovokamennou zdí, poloha uzavřeného prostoru celého objektu v blízkosti návsi a zámeckého parku vychází vstříc touze majitelky kombinovat moderní životní styl s tradičním pojetím života na venkově. Samostatný vstup do jedné z místností, pracovny, nabízí možnost drobné podnikatelské činnosti.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


základové pásy z kamene, skladba podlahy: štěrkový podsyp, beton, zateplovací polystyrenová vrstva 200 mm mezi dřevěnými polštáři, dřevěná prkna

Obvodové stěny


kamenocihlové obvodové stěny budou zatepleny certifikovaným zateplovacím systémem s tloušťkou zateplovací vrstvy z polystyrénu 150 mm

Stropy


trámové stropy s podbitím a omítkou budou zatepleny polystyrénem 300mm se zakrytím OSB deskami

Střecha


sedlová, dřevěný krov, střešní krytina

Tepelné izolace

polystyrén tloušťky viz bod 1. Základní konstrukce, lambda 0,039

Způsob topení a ohřevu TUV

hlavním zdrojem tepla bude automatický kotel na biomasu/uhlí, mimo topné období elektrická patrona, které budou ohřívat vodu v zásobníku o objemu 300 l. Elektřina bude částečně nahrazena instalovanou a provozovanou fotothermickou solární soustavou

Větrání

řízené větrání s rekuperací

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jmenuji se Marie Krejčová, profesí jsem učitelka, aktivně se věnuji hudbě. Koupí tradičního venkovského domu se zahradou jsem si splnila své dlouholeté přání. Možnost uskutečnit tento krok ve své rodné obci mi umožňuje být nablízku svým blízkým a ze svého budoucího domova vytvořit místo pro setkávání nejen s členy široké rodiny. Věřím, že zejména pro děti bude uzavřené stavení s prostornou zahradou prázdninovým rájem a hezkým místem, odkud bude snadné vycházet na turistické i rekreační výlety do krásného okolí. V souvislosti se svou profesí plánuji dům využít i pro drobné podnikatelské aktivity jako je příměstský prázdninový tábor, víkendové tvůrčí semináře apod. Organizovat práci při rekonstrukci domu i pracovat vlastníma rukama mne baví, proto jsem se rozhodla pro realizaci stavby svépomocí s využitím služeb místních drobných řemeslných firem. Můj dospělý syn Martin vystudoval ČVUT a při rekonstrukci domu je mým významným pomocníkem. Radost mi způsobilo kladné vyjádření poskytovatelů dotace Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace.

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Komentář

viz přiložené schéma

REALIZACE

Architekt

Rekonstrukci domu navrhl můj syn Martin Krejčí a Ing. Václav Martan, Čestice. Dům je určen pro Novou zelenou úsporám.

Realizační firma

Realizace probíhá svépomocí. Certifikovaný zateplovací systém bude instalovat odborná firma, řemesla budou zadána drobným živnostníkům z místa a blízkého okolí (Zateplovací systémy Krejčí Kladruby, pokrývačství a tesařství Prokop Katovice, Gorstav Strakonice, …)