Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Rodinný dům Mostkovice

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 33 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Základní popis

Rodinný dům byl navržen pro kvalitní bydlení s levným provozem. Je promyšlen, aby vyhovoval v současné době ale i následujících letech. Díky stropu YTONG je možné rozšířit dům o jednu bytovou jednotku. Dispozice je 4+kk je uzpůsobena čtyřčlenné rodině. Obývací pokoj a dětské pokoje mají přístup do uzavřeného atria s bazénem. Díky velkým francouzským oknům na jižní stranu je zajištěno dostatek světla a hlavně pomáhají k ohřevu domu v zimních měsících. Dům je umístěn na klidném ideálně orientovaném místě. Jediná skvrna ještě před zahájením stavby byl přístup obce, která ač pozemky jsou v územním plánu k zástavbě, nechtěla, aby se na nich stavělo. Z toho důvodu i proces povolení stavby trval 65 dnů, aniž by bylo řízení reálně přerušeno. Přitom zákon stanovuje lhůtu pro vydání povolení maximálně 30 dnů.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Stavba je založena na vrstvě 240 mm styroduru, který je umístěn na štěrkovém podsypu. Základová deska z monolitického vodotěsného betonu třídy C25 /30 vyztuženého 2 x ocelovou sítí 150/150/8

Obvodové stěny


Jsou navrženy z materiálu Ytong YQ lambda tloušťky 499 mm

Stropy


Jsou navrženy ze stropních vložek YTONG bez nadbetonávky, uložené na nosnících, které se zalitím betonem zmonolitní. Nad stropní konstrukcí bude umístěno 350 mm grafitového polystyrenu a jako pochozí vrstva OSB deska. Strop je staticky navržen pro možné pozdější využití, jako obytné podkroví.

Střecha


Dřevěná neizolovaná klasická konstrukce, pokrytá betonovou taškou Bramac Tegalit případně KM BETA – Rota černá

Tepelné izolace

Strop polystyren ISOVER ……….350 mm

Způsob topení a ohřevu TUV

Tepelné čerpadlo vzduch – voda. Tepelné čerpadlo je navrženo jen proto, že MŽP má zcestné podmínky dotace zelená úsporám. Při takto malé spotřebě je investice do tepelného čerpadla naprosto zbytečná.

Větrání

Řízené větrání s rekuperací

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jmenuji se Tomáš a jsem pracovníkem stavebního úřadu. Moje žena je zdravotní sestra, syn chodí na střední školu a dcera půjde po prázdninách do první třídy. Protože bydlíme v lokalitě, kde majitel sousední nemovitosti 10 let celý den spí a v noci rekonstruuje, rozhodli jsme se, že si postavíme nový dům, pokud možno bez sousedů. Podařilo se nám sehnat pozemek, který je na rozdíl od většiny stavebních pozemků výhodně orientovaný a má velkou plochu. Jediným přáním rodiny, aby byl dům rychle postaven, měl vysokou kvalitu a životnost, jelikož investice do domu není na jednu generaci. Protože výhledově budou povolovány pouze novostavby v pasivním standardu, chtěly jsme, aby dům vyhovoval i v dalších letech. Z nabízených stavebních materiálů se nám nejvíce líbil stavební systém YTONG. Tento systém nabízí jednovrstvé zdivo, které je přesné a jsou s ním schopni pracovat i zedníci laici, kterých je v tomto státě poslední dobou většina. Protože se denně pohybuji po stavbách, zjišťuji, že do stavby domu se pouští velké množství různým způsobem rekvalifikovaných zedníků. Tito lidé většinou mají technologie zamrzlé v roce 1989 a jsou schopni zkazit jakýkoliv konstrukční systém. Volba systému YTONG byla jasná, protože se jedná o materiál přesný a pokud se vyrovná první řada tak všechny ostatní na sebe vodorovně i svisle budou pasovat. Velké plus je i bezplatná nabídka firmy YTONG na založení první řady zdarma a zapůjčení pily na řezání bloků za nízkou cenu. Systém YTONG i při stavbě svépomocí, nebo při stavbě „zednickými mistry„ zaručuje naprostou vzduchotěsnost. Nemusíme řešit to, co čeká stavebníky z pálených cihel, kde jednotlivé řady musí být postaveny podle skladebného plánu, aby se minimálně řezalo a následné utěsnění svislých spár, které nejsou maltované. Venkovní zateplení jsme se snažily eliminovat, protože za mé praxe jsem viděl několik zateplených staveb, do kterých se pustil strakapoud a výsledek byly otvory o průměru 15 cm. Systém YTONG jsem volil i z důvodu jednoduchosti vnitřních venkovních omítek . Vnitřní omítky jsem volil sádrové, které jsou stříkané a omítky na celém domě budou hotovy za 4 dny. Venkovní omítky budou z omítkoviny YTONG, která se nanáší v jedné vrstvě a po zaschnutí se provede finální stěrka. Původně jsem dům navrhl tak, aby vyhověl jako nízkoenergetický dům. Po konzultaci s technickým poradcem firmy YTONG Ing. Marečkem, jsem nechal zakreslit změnu stavby, která spočívala ve změně založení. Původní založení na pasech, které bylo voleno z důvodu ceny, bylo změněno na založení na styroduru s termicky aktivovanou základovou deskou. Příčky z materiálu YTONG byly nahrazeny vápenopískovými cihlami SENDWIX. Strop původně dřevěný, nahradil strop YTONG, který zaručuje kompletní vzduchotěsnost obálky. V původním projektu jsme měl jako zdroj vytápění elektrokotel, ten byl změněn na tepelné čerpadlo. Těmito úpravami bylo dosaženo toho, že dům splňuje parametry pasivního domu a bude možné požádat o dotaci z programu zelená úsporám. Dům byl doplněn o rekuperaci, bez které pasivní dům fungovat nemůže. Vytápění bude zajištěno tepelným čerpadlem i přesto, že podle mého názoru se jedná zařízení, které pouze zbytečně prodražuje stavbu. U tak malé spotřeby se nikdy nevrátí jeho pořizovací cena. Nevím, z jakého důvodu ministerstvo životního prostředí nastavilo tento nesmyslný požadavek. Možná ten důvod je nižší zatížení životního prostředí provozem domu, ale energetické náklady na výrobu čerpadla také nejsou zanedbatelné a podle mého názoru je tato investice nesmyslná. Stavbu jsme zahájili v polovině června a do konce roku bychom chtěli mít hotovo. Aby se to podařilo, jsem udělal technologický postup stavby, zvolil materiály, které výstavbu urychlují a zároveň se jedná o materiály renomovaných firem.

REALIZACE

Architekt

Umístění domu včetně původního půdorysného řešení i obvodové konstrukce z materiálu YTONG jsem si navrhl sám. Projektovou dokumentaci původního provedení mi zkompletoval Ing.Stanislav Valášek ČKAIT 1200743 – pozemní stavby

Úpravu na pasivní dům provedl Ing.Petr Mareček společně s Ing.Vilémem Čechem.

Realizační firma

Stavba bude provedena svépomocí. Základovou desku budeme realizovat vlastními silami. Zdění svislých konstrukcí a stopu provedeme svépomocí. Konstrukci střechy provede živnostník tesař a pokrývač. Vnitřní instalace připravíme svépomocí a odborné živnostníky využijeme na kompletaci, aby byly vystaveny revizní zprávy. Sádrové omítky budou strojní a provede je firma. Po vyschnutí domu provedou závěrečné obklady, dlažby a kompletace topení odborné firmy, které ještě nemáme vybrány. Stavba byla zahájena v polovině června 2016. V současné době je postavena kompletní svislé zdivo včetně překladů připravuje se uložení stropů YTONG.

Další dodavatelé

Hlavním dodavatelem bude firma YTONG, která nám s úpravou na pasivní dům nejvíce pomohla. Dále ISOVER, BRAMAC, BAUMIT. PB Plast s.r.o. dodavatel plastových oken.