Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

RD PYŠEL

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 136 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

186 m2

Základní popis

Novostavba rodinného domu je určena pro účely bydlení individuálního charakteru. V prvním nadzemním podlaží se nachází po závětří zádveří se schodištěm do suterénu, následuje chodba. Z chodby se dostaneme do úklidové místnosti, WC, koupelny dvou pokojů, ložnice a denní části. Denní část je tvořená společným obývacím pokojem s kuchyní a spíží. Součástí objektu je suterén, ve kterém se nachází garáž, technická místnost, chodba, sklad, koupelna a hala se schodištěm do prvního nadzemního podlaží.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Základy jsou navržené jako dvoustupňové základové pasy, v části pod garáží a technickou místností jsou navržené jako jednostupňové. První stupeň dvoustupňových základů tvoří podkladní monolitický prostý beton C 16/20 prokládaný lomovým kamenem. Druhý bedněný základový stupeň bude venkovní hranou lícovat s obvodovým zdivem rodinného domu

Obvodové stěny


Obvodové a vnitřní nosné suterénní stěny jsou tvořené ze ztraceného bednění opatřeného tepelnou izolací. Obvodové stěny v prvním nadzemním podlaží budou vyzděny z keramických tvárnic Heluz Family na lepidlo Heluz a zateplené. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z keramických tvárnic Heluz Family na lepidlo Heluz.

Stropy


Suterénní zdivo je ukončeno stropní monolitickou konstrukcí, v 1.NP sádrokartonové stropy.

Střecha


Konstrukce valbového krovu je navržena ze smrkového řeziva a tvoří ji upravená stojatá stolice uložená na pozednicích a středních vaznicích.

Tepelné izolace

Obvodové zdivo je zatepleno izolací z pěnového polystyrenu EPS Greywall. Konstrukce stropu nad prvním nadzemním podlaží bude zateplena minerální skelnou vatou Unirol Plus v celkové tloušťce 400 mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Plynový kotel, Kotel na tuhá paliva, krb

Větrání

Větrání objektu bude přirozené, okny v obvodovém plášti.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE