Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Rodinný dům v Radešově u Čestic

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 28 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

215 m2

Základní popis

Rodinný dům, stavěný na parcele č. 42/1, k ú. Radešov u čestic, jsem navrhl podle požadavků mojí rodiny a situace parcely, která je orientovaná na jih. Výškové převýšení mezi jižní a severní částí pozemku jsou 4 metry. Sklon jsem tedy bagrem srovnal takřka do vodorovné roviny. Tím vznikl ideální prostor pro novostavbu. Dům se skládá z části obytné a z části technické. Část obytná lehce vystupuje jižně před část technickou tak, aby celý den slunce ideálně osvětlovalo interiér. Na přízemí navazuje podkroví, které kopíruje přízemní část- nad obytnou částí jsou pokoje a koupelna a nad technickou částí je "půda", kterou mám v plánu po dokončení stavby předělat na posilovnu. Dole v přízemí je jeden pokoj, který zatím bude sloužit jako ložnice a až vyrostou děti, udělám z něj pracovnu a ložnici přestěhuji nahoru. Část technická je menší, uprostřed domu je chodba, kotelna a technická místnost jsou situované na část pozemku, které je v zákoutí od prosluněné části zahrady. Více info se dočtete ve skladbách a doplňkových údajích.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Dům je založený na základových pásech, pod kterými se nachází kompaktní skalnaté podloží. Pásy jsou výšky 100cm, 50cm prostého betonu a dvě řady ztraceného bednění šířky 40 cm s železnou výztuží provázanou s kari sítí v desce. Následuje betonová podkladní deska. Dle projektu se mělo jednat o desku 10cm s kari sítí R6 150x150. V celé ploše je ale obtížné udržet rovinu bez odchylek. Nechtěl jsem, aby byla deska místy oslabena, protože je to věc, která je pod celým domem a tu už člověk nikterak neopraví. Desku jsem tedy zesílil na 14 cm s kari sítí R6 100x100.

Obvodové stěny


Stěny domu jsou z broušených cihel Heluz Plus 30, z vnější strany budou zaizolovány fasádní minerální vatou 200mm. Izolace svislých stěn od podkladního betonu je řešen použitím 1. řady cihel Heluz family 2in1 + následné vysypání dalších třech řad mletým polystyrenem.

Stropy


Strop 1. np. je systémový Heluz miako 230mm, 2 np. sádrokartonové desky na roštu umístěném pod krokve a kleštiny.

Střecha


střecha sedlová, betonová střešní krytina betonpres, sklon střechy 42 stupňů, větší přesah nad hlavním vchodem

Tepelné izolace

Obvodové stěny: minerální vata 200mm

Střecha: minerální vata 400mm

Podlaha 1.n.p.: Isover EPS grey 200mm

Podlaha 2.n.p.: Isover EPS grey 100mm

Terasa: nenasákavá izolace XPS 240mm

 

okna a dveře izolační trojska umístěná na vnější okraj zdi, fasádní izolace přetažená přes okraj okenních rámů všechny montážní otvory budou na celou šířku zdiva vylepeny xps polystyrenem 40mm, detail osazení v příloze, tento detail jsem konzultoval s výrobci oken, ohledně pevnosti usazení rámů oken, jedná se o standartní montáž

Způsob topení a ohřevu TUV

Vytápění podlahové, automatický kotel na dřevěné pelety napojený na akumulační nádrž, Přebytek energie z ohřevu TUV od solárních kolektorů bude použito pro ohřev vody na vytápění

Větrání

Větrání řízené s rekuperací, rozvod do každé místnosti zvlášť.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Dobrý den, jmenuji se Miroslav Samek, mám ženu Hanku a syna Daniela, kterému je 10 měsíců. Bydlíme zatím u jejích rodičů, než dostavíme náš domek. Pracuji šestým rokem jako seřizovač CNC/NC strojů a zároveň jako teamleader ve firmě DURA automotive vyrábějící pohledové díly karoserie lakované high gloss technologií. V roce 2014 jsme se rozhodli pro vlastní bydlení. Nechali jsme si zpracovat nabídku pro projektovou dokumentaci RD a nakonec se rozhodli pro ing. Josefa Balouška, protože se nám líbil jeho moderní pohled na věc a hlavně celkový přístup. Ve stavařině jsou dvě věci, teorie a praxe. Někdy jdou i proti sobě. P. Baloušek je výborný projektant. Pro mě bylo velmi důležité vše potřebné s ním prodiskutovat a znát názory na věc ne jen podle "nějakých" tabulek, ale hlavně podle zkušeností z praxe stavebníků/realizačních firem. Mohu ho s klidným svědomím doporučit, je velmi ochotný a rád poradí. Rád si vše potřebné udělám sám, tím bylo rozhodnutí jak stavět jednoznačné- svépomocí. U třech domů jsem už asistoval od základů po stěhování, nemám tedy obavy o takové stavění. Projekt RD, zpracovaný v roce 2014, spadal dle PENB do kategorie C. V březnu tohoto roku jsem při procházení portálu TZB-info narazil na reklamu Vaší akce „Isover 50“. Chtěl jsem se akce účastnit. Zpracoval jsem tedy presentační list podle návodu, připojil všechny potřebné dokumenty a dne 28.3 odeslal na Váš email. Zanedlouho mi přišla odpověď, že mě bohužel do soutěže nemohou zařadit, protože nesplňuji kritérium energetické náročnosti. Přemýšlel jsem tedy, jak dané kritérium splnit. Později při procházení dokumentů jsem zjistil, že ke splnění kategorie mi moc nechybí. Jelikož bylo v plánu dávat na dům více tepelné izolace, než bylo v projektu, oslovil jsem projektanta, zda by nepřepočítal skladby a PENB. Jeho odpověď o ceně takové úpravy mě nejdřív naprosto šokovala. Při osobním rozhovoru mi však vysvětlil, že v uvedené kalkulaci jsou započteny projekty vytápění, rekuperace, auditor pro zelenou atd. Že dnes už umí přeprojektovat dům na pasiv, s dotací zelená úsporám. S mojí ženou Hankou jsme se poté rozhodli, že do změny půjdem. Následovalo přepracování stávajícího projektu na projekt nový, v kterém jsme udělali několik změn. Kvůli vzduchotechnice jsme přidali jeden šár cihel do 1.n.p. Mohou se tím snížit a vytvořit podhledy ze sdk pro vedení vzt. Bude tím i zachovaná světlá výška 260cm po přidání izolace do podlahy. Změnil se způsob vytápění. Místo kotle na kusové dřevo bude kotel na pelety a solární systém pro ohřev TUV a předehřev vody pro topení. Zásadní změnou prošly také skladby tepelných konstrukcí, abychom se dostali na pasivní standard. Nakonec mi p. Baloušek zaslal nový PENB (včetně faktur), který ukazuje výsledek naší dvouměsíční spolupráce. Když se na to podívám zpětně, nebýt Vaší akce Isover 50, asi bych nekontaktoval p. Balouška a k novému projektu včetně dotace zelená úsporám by zřejmě nedošlo. Nyní tento rok stavím hrubou stavbu na základové desce (správný výraz spíše-podkladní beton), kterou jsem dokončil na podzim minulého roku. Do konce tohoto roku mám v plánu dokončit hrubou stavbu střechou a poté se podle počasí vrhnout na rozvody a interiér.

REALIZACE

Architekt

Ing. Josef Baloušek, Na trávníkách 325, Radomyšl www.blackback.cz

www.jb-projekt.cz

Realizační firma

Většinu stavebních prací si dělám svépomocí pod dohledem stavebního dozoru ing. J. Balouška. Technické práce budou vykonávat osoby odborně způsobilé dle budoucího výběrového řízení.

Další dodavatelé

Stavební materiál odebírám prostřednictvím stavebnin Dek a.s. na pobočce ve Strakonicích.

Jsem rád, že jsem si vybral tyto stavebniny, pracovníci jsou vždy milý a ochotní.

 

Vykov steel s.r.o.

Topeni-levně.cz
M&S nářadí s.r.o.