Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Přízemní rodinný dům typu bungalov ve tvaru L

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 27 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

122 m2

Základní popis

Jedná se o přízemní typ (bungalov) rodinného domu. Dům je doplněn o kryté stání pro osobní automobil. Objekt RD má půdorysný tvar písmene L a je zastřešena valbovou střechou se sklonem 23°. Rodinný dům je navržen s přihlédnutím na minimalizaci energetické náročnosti. Obvodové zdivo je navrženo z vápenopískových cihel z důvodu neprůvzdušnosti vnější obálky. Systém větrání a přípravu TUV bude zajišťovat rekuperační jednotka NILAN Compact. Pro účely vytápění budou v podlaze instalovány elektrické odporové rohože. Denní místnosti budou orientované na jihovýchodní stranu a osazené velkými okny se solárními zisky. Na střeše bude instalováno osm FV panelů.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Jedná se o přízemní typ (bungalov) rodinného domu. Dům je doplněn o kryté stání pro osobní automobil. Objekt RD má půdorysný tvar písmene L a je zastřešena valbovou střechou se sklonem 23°. Rodinný dům je navržen s přihlédnutím na minimalizaci energetické náročnosti. Obvodové zdivo je navrženo z vápenopískových cihel z důvodu neprůvzdušnosti vnější obálky. Systém větrání a přípravu TUV bude zajišťovat rekuperační jednotka NILAN Compact. Pro účely vytápění budou v podlaze instalovány elektrické odporové rohože. Denní místnosti budou orientované na jihovýchodní stranu a osazené velkými okny se solárními zisky. Na střeše bude instalováno osm FV panelů.

Obvodové stěny


Objekt RD je navržen ze stavebního systému ZAPF DAIGFUSS KS (vápenopískové cihly). Tloušťka nosných obvodových stěn RD bede 17,5 mm + 400 mm izolace EPS (šedý) GreyWall + fasádní omítka. Vnitřní nosné stěny jsou taktéž z vápenopískových cihel tl. 17,5 mm a příčky jsou z vápenopískových cihel o tl. 115 mm.

Stropy


Strop bude tvořen ze sádrokartonových desek umístěných na SK profilech. V podhledech bude umístěno potrubí vzduchotechniky.

Střecha


Střešní rovina je řešena jako dvouplášťová konstrukce střech. Finální střešní krytina bude skládaná taška Bramac. Nosnou část krovu budou tvořit příhradové vazníky. Tepelná izolace Isover Unirol Plus o tl. 600 mm bude položena na OSB desky tl. 18 mm a spoje desek budou přelepeny air-stop páskou

Tepelné izolace

Izolace tepelní v podlaze 1. NP RD je navržena z desek polystyrénu EPS tloušťky 250 mm. Na vnější líc obvodových základových pasů je navržen extrudovaný polystyrén XPS lt. 240mm začínající u paty bednících dílců základových pasů a bude vytažen min. 200mm nad úroveň okolního terénu. V úrovni nad terénem je celý objekt RD zateplen POLYSTYRENEM EPS GreyWall o tl. 400mm. Ve skladbě střechy RD je použita vrstva minerální tepelné izolace tl. 600 mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Pro účely vytápění budou v podlaze instalovány elektrické odporové rohože. Ohřev TUV bude zajišťovat rekuperační jednotka NILAN Compact s 180 litrovým zásobníkem na TUV.

Větrání

Systém nuceného větrání bude zajišťovat rekuperační jednotka NILAN Compact.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE