Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Rodinný dům ve Lhotě u Dolních Břežan

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 18 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

181 m2

Základní popis

Jedná se o moderní pasivní dvougenerační dům s plochou střechou a s vysokým podílem prosklených ploch (zvláště v 1NP). Garáž je nalepená na domě, ale není přímo propojena s obytným prostorem. Dům obsahuje dvě samostatné jednotky pro rodinu (počítáme se čtyřmi členy) a 2+kk jednotku pro babičku. Vstup a chodba je společná pro obě jednotky. Dům budeme stavět na 877m2 velkém pozemku ve Lhotě u Dolních Břežan. Dům je orientovaný na jiho-západ. Chceme využít maximum vlastních zdrojů, takže plánujeme na zahradě vrtanou studnu, která by měla pokrýt veškerou potřebu vody pro domácnost i zahradu a budeme mít rovněž fotovoltaickou elektrárnu na střeše s výkonem cca 4kW.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Vzhledem ke složitosti základových poměrů bude objekt založen na základové desce uložené na zhutněném štěrkovém loži. Pro dodržení pasivního standardu a přerušení tepelného mostu v patě zdiva jsou obvodové konstrukce v VPC založené na prvku Ytong (250/250/499). Konstrukce podlahy nad základovou deskou je izolována tepelnou izolací Isover EPS 150 S tl. 250 mm.

Obvodové stěny


Objekt RD je navržen ve stavebním systému ZAPD DAIGFUSS KS (vápenopískové cihly). Tloušťka nosné obvodové stěny je 175 mm + 300 mm Isover EPS GreyWall. V místě plastického profilování fasády dochází k uskočení tepelného izolantu na tl. 270 mm. Obvodová stěna prostoru garáže je tvořena systémem ZAPD DAIGFUSS KS tl. zdiva 175 mm s tepelnou izolací Isover EPS 100F tl. 100 mm.

Stropy


Stropní konstrukce jsou řešeny jako skládaný systém "nosník+vložka" dodavatelské společnosti LiaBet. Konstrukce je doplněna ocelovými průvlaky vzhledem ke složitosti dispozičního uspořádání. Stropní systém byl volený s ohledem na četnost vedení tras vzduchotechniky v konstrukci.

Střecha


Střešní konstrukce je řešena plochou střechou, lemována atikou ze všech stran. Odvodnění obstarávají atikové vyhřívané chrliče umístěné na konstrukci fasády. Nosný prvek představuje železobetonový stropní systém Liabet a dále v pořadí od spodní vrstvy konstrukce parozábrana, tepelná izolace Isover EPS Grey 100 tl. 600 mm, spádové klíny s min. tl. izolace u vpusti 40 mm z materiálu EPS 100S, ochranná separační geotextilie, střešní krytina - měkčené PVC určené k přitížení, ochranná a separační geotextilie a přitěžující kamenivo fr. 16/32. Konstrukce střechy je přizpůsobena umístění FTV systému o ploše 22m2.

Tepelné izolace

Konstrukce podlahy nad základovou deskou je izolována tepelnou izolací Isover EPS 150 S tl. 250 mm. Vnější izolační vrstva obvodových stěn bude tvořena 300 mm EPS GreyWall. Na garáži bude pouze vrstva 100 mm. Na podlahy bude použit podlahový polystyren tl. 250 mm. Na střeše bude tepelná izolace Isover EPS Grey 100 tl. 600 mm, spádové klíny s min. tl. izolace u vpusti 40 mm z materiálu EPS 100S.

Způsob topení a ohřevu TUV

V domě bude instalována rekuperační jednotka Nilan Compact K, která kromě větrání bude zajišťovat i ohřev TUV. Dodatečné dotápění domu bude realizováno přímotopy v každé obytné místnosti s centrální regulací. V některých místnostech budou topné rohože v podlaze (koupelny, chodba v 1NP).

Větrání

Větrání bude zajišťovat rekuperační jednotka Nilan Compact K.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jsme manželé Pavla (34) a Jiří (34) z Prahy. Máme dceru Barunku (3,5) a babičku Drahušku (62). V současné době bydlíme v bytě na Zbraslavi. Dlouho uvažujeme o vlastním domku se zahradou. Teprve minulý rok jsme se konečně rozhoupali ke koupi pozemku ve Lhotě u Dolních Břežan. Od té doby plánujeme náš nový dům. Od začátku jsme chtěli moderní pasivní dům s plochou střechou, proto jsme oslovili pana Ing. Arch. Lubomíra Korčáka, který se svými návrhy nejvíce blížil naší představě. Nyní dokončujeme projekt a připravujeme vše potřebné pro vyřízení stavebního povolení. Stavbu bychom si rádi řídili sami subdodavatelsky nebo svépomocí.

REALIZACE

Architekt

Ing. arch. Lubomír Korčák a Ing. arch. Veronika Kutilová, www.projektydomu.cz

Realizační firma

Zatím jsme ve fázi výběru stavební firmy na hrubou stavbu.

Další dodavatelé

Izolace ISOVER, rekuperační jednotka od fy Nilan