Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

EPD Lochovice

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 13 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

160 m2

Základní popis

Navržená stavba pasivního rodinného domu bude patrová, základního obdélníkového půdorysu 11,85 x 8,95 m s mírnou pultovou střechou o sklonu 5° kopírující sklon pozemku. Na J-JV straně domu je situována terasa 14 m2. Objekt krytého parkovacího stání pro 2OA je navržen u Z okraje budovy tak, že vyplňuje celý volný prostor mezi Z stěnou RD a okrajem pozemku.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Základové pásy z prostého betonu B15, prostor pod deskou vyplněn hutněným štěrkem z pěnového skla v tloušťce 500mm, deska monolitická B20

Obvodové stěny


Celé obvodové zdivo 1.NP i 2.NP je navrženo z vápenopískových tvárnic (Kalksandstein, Sendwix) tl. 175 mm

Stropy


Skládaný strop z betonových stropních trámců, prostor mezi vyplněn stropními vložkami a destičkami – vrchní betonová vrstva 60mm B25

Střecha


Pultová střecha, tvořena I profily Steico I-joist, prostor vyplněn tepelnou izolací climatizer plus v tloušťce 400mm. Plechová krytina.

Tepelné izolace

Tepelná izolace EPS v tloušťce 300mm, Základy zatepleny XPS v tloušťce 200mm

Způsob topení a ohřevu TUV

Teplá voda pro objekt bude připravována v elektrickém akumulačním ohřívači 180l napojeným na tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu 2kW – součást VZT kompaktní jednotky Nilan Compact K

Větrání

Řízené větrání s rekuperací

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE