Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Rodinný dům typu bungalov

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 143 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

128 m2

Základní popis

Rozhodli jsme se pro stavbu přízemní dřevostavby s difúzně otevřenými stěnami a dřevěnou konstrukcí, která je tradičně tesařsky vázána, ovšem při užití moderní technologie. Dodání a montáž provede spol. Dřevostavby Štika s.r.o. – Dřevoskelet, která svou činnost provádí v našem regionu. Firma nás zaujala nabídkou dodání stavby v různých fázích rozpracovanosti – již od hrubé stavby a také možností provedení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, a to na základě představ investora. Základová deska byla zhotovena svépomocí, inspirací nám byl příběh stavebníka Pavla Tesárka, který svá doporučení a zkušenosti sepsal a my jsme si příslušný návod zakoupili v elektronické podobě. S výše uvedenou stavební společností aktuálně plánujeme montáž hrubé stavby, na níž navážeme dokončovacími pracemi částečně svépomocí, částečně dodavatelsky. Zastavěná plocha stavby je projektována o výměře 149 m2, vlastní návrh dispozice domu vychází z praktického pohledu na jeho užívání menším počtem rodinných příslušníků a z orientace světových stran. Stavba bude osazena plastovými okny spol. Oknotherm s izolačními trojskly vč. francouzského okna, které bude sloužit přístupu do zahrady. Naším cílem je vytvořit si podmínky pro pohodlné bydlení s nízkými náklady.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Základové pásy betonu C12/15, základová deska z betonu třídy C16/20 vyztuženého ocelovou sítí 150x150/6.

Obvodové stěny


Obvodové stěny difúzně otevřené. Svislá nosná konstrukce bude dřevěná z KVH profilů tloušťky 160 mm; opláštění deskami Pavatex s izolací Isover. Z vnitřní strany bude konstrukce zakryta OSB deskami s přelepenými spárami, dřevěným roštem a interiérovými sádrovláknitými deskami Rigips. Základový sokl bude se stykem se zeminou chráněn extrudovaným polystyrenem tloušťky 50 mm.

Stropy


Stropní konstrukce s dřevěným trámovým stropem, na kterém bude zavěšený sádrokartonový podhled na latích, mezi latěmi bude zasazena minerální izolace Isover, strop bude zateplen minerální izolací Isover tloušťky 220 mm.

Střecha


Valbová střecha se sklonem 25 stupňů.

Tepelné izolace

- obvodový plášť: izolace Isover Orsik 160 mm,

- fasáda: z vnější strany bude konstrukce zakryta deskami Pavatex Diffutherm 60 mm, které budou opatřeny difúzním lepidlem s perlinkou a silikátovou tahanou omítkou,

- strop: Isover Orsik 220 mm,

- podlaha: izolace polystyren EPS 100 mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Způsob vytápění a přípravy teplé vody je řešen komplexním systémem, kdy jsou veškeré prvky zaintegrovány do základního okruhu, tento okruh v sobě integruje jednak kondenzační plynový kotel, dále krbová kamna s teplovodním výměníkem a oboustranným přikládáním, dále akumulační nádrž a solární termický systém, který bude sloužit k ohřevu teplé vody.

Větrání

Dům není vybaven rekuperací.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jmenuji se Tomáš, je mi 37 let, pracuji v IT oblasti. Se svou partnerkou žiji 12 let. Stavíme v našem rodném malém městě, kde jsme spokojení. Doufáme v naplnění naší představy domu s životním prostorem bez zbytečných bariér a omezování, se zahradou na dosah.

REALIZACE

Architekt

Dům byl kompletně navržen investorem.

Realizační firma

Dřevostavby Štika s.r.o. – Dřevoskelet

Další dodavatelé

Vidox s.r.o.

 

Beton Hronek s.r.o.

 

Oknotherm spol. s r.o.

 

SGCP CZ a.s. – Isover