Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Stavební úpravy RD Olovnice

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 87 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

150 m2

Základní popis

Rodinný dům jsme se rozhodli zrekonstruovat tak, aby se stylem hodil k charakteristické venkovské zástavbě okolních domů, zároveň jsme se snažili, abychom sepřiblížili nízkoenergetickému standardu moderních domů. Rekonstrukci jsme pojali co nejjednodušeji, ale i účelně pro budoucí komfortní bydlení. Jako stavební materiál jsme zvolili pórobeton Ytong Lambda, kde výrobce deklaruje dobré tepelně izolační vlastnosti, ale průběhu realizace jsme se rozhodli pro zateplení fasády minerální vatou - ačkoli jsme toto neměli navrženo v projektové dokumentaci - pro eliminaci tepelných mostů. Kombinace tohoto stavebního materiálu, vnitřních sádrových omítek a vnějšího zateplení fasády by měla zajistit co nejpřirozenější interiérové klima (vlhkost, apod.). Celá stavba je většinově realizována svépomocí. Dispozice jsou pro první etapu výstavby rozvrženy na 2 + kk v přízemí, v suterénu se nachází technická místnost a místnost pro uchovávání potravin. Obývací pokoj v přízemí je propojen s kuchyní a díky francouzskému oknu je zde přímý vstup do zahrady. Ve druhé fázi výstavby chceme realizovat půdní vestavbu, kde je vše připraveno a vybudování tří dětských pokojů. Navrhli jsme si také větší počet oken a v podkroví dokonce nadstandardní rozměr pro zajištění dostatku světla. Ohřev vody chceme zajistit pomocí solárních kolektorů.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Použili stávajících základových konstrukcí původní stavby, které se zajistily proti vlhkosti. Na původní spodní stavbě byla vyhotovena ztužující betonová deska tloušťky 100 mm z betonu třídy C20/25. Po celé ploše byla umístěna při obou površích ocelová síť z prutů ø 8 mm s oky 150 x 150 mm. Spodní stavba byla následně opatřena tepelnou izolací.

Obvodové stěny


Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu kategorie I Ytong– Lambda P2-350 pevnosti P2 šířky 375 mm na tenkovrstvou zdící maltu a Ytong- přesné tvárnice P4-500 šířky 250 mm na tenkovrstvou zdící maltu. Příčky v 1NP jsou provedeny z tvárnic z autoklávového pórobetonu kategorie I Ytong dle výkresové dokumentace a to v tloušťce 100 a 150 mm na tenkovrstvou maltu.

Stropy


Nad přízemním podlažím je zhotoven železobetonový žebírkový systémový strop Ytong- Klasik tvořený z prefabrikovaných železobetonových nosníků, stropních vložek Ytong z pórobetonu P4-500, monolitické zálivky a přebetonování z betonu C20/25. Současně s betonáží stropu byl proveden ŽB ztužující věnec.

Střecha


Střešní konstrukce je sedlová. Krov objektu je hambálkový s vazbami od sebe vzdálenými 1,0 metr. Sklon krokví je přibližně 35°. Střešní krytina je provedena z betonových tašek Betonpres.

Tepelné izolace

Spodní stavba: XPS tl. 80mm, Plášť RD: Minerální vata tl. 100mm, Střecha: Minerální vata tl. 160mm +100mm, Podlahy: EPS tl. 80mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Vytápění a ohřev TUV bude zajištěn prostřednictvím plynového kondenzačního kotle v kombinaci se solárními kolektory. Nádoba pro ohřev TUV: OKC 200 NTR,R/SOL. Rozvod tepla bude proveden podlahovým vytápěním v 1NP i 2NP (druhá etapa).

Větrání

Zajišťuje se větrání okny.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Žili jsme v Praze v podnájmu o 16m2 celkem pět let. Pak přišel kamarád s myšlenkou, že chce domek a pomoc při výběru. A? Koupil chatu na nejvýše položeném místě v Kralupech, ale až poté, co jsme nevzhlednou dřevostavbu s přizděnou místností v Olovnici koupili my. Stavebníkem je dle projektové dokumentace Klára – administrativní pracovnice. Kreativně se vyžívá na vizuální stránce celé stavby a právě tvoří návrhy interiéru. Zatím se nejvíce uplatnila při podávání lžic s lepidlem na Ytong a při činnostech typu přines, podej, podrž. Nejvíc nesnášela škrábání původních omítek ve sklepě. Hlavním tvůrce je ale Honza – dopravní inženýr, kterého osud zavál jako technika na výzkumné vědecké pracoviště UCEEB při ČVUT - zde získává i cenné zkušenosti a rady pro stavbu. Nedovede spočítat kolik kilo Ytongu nazvedal, nařezal a nalepil. Našim přáním je vytvořit jednoduché bydlení pro budoucí rodinu, rozpočtově se vejít do hypotéky, vychovat zde alespoň tři děti a tvoříme permakulturní zahradu. Dispozice domu jsme rozvrhli i tak, abychom ve stáří v případě imobility nemuseli používat podkroví – v přízemí je ložnice, kuchyň s obývacím pokojem, koupelna a wc. Zároveň pak chceme dětem předat úsporný dům, který tvoříme, jak nejlépe umíme.

REALIZACE

Architekt

Dům byl navržen bez pomoci architekta.

Realizační firma

Dům je stavěn svépomocí, pouze realizaci střechy prováděl odborník p. Karel Švajdler.

Další dodavatelé

Xella (Ytong Lambda), Betonpress (střešní krytina), Komíny CZ