Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Pasivní rodinný dům v Mníšku pod Brdy

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 32 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

145 m2

Základní popis

Dům je komponován tak, aby vyhověl nejvyšším nárokům na moderní individuální bydlení a přitom byl jeho provoz nenáročný a úsporný. Je navržen v pasivním energetickém standardu dle kritérií NZÚ a dle návrhu bude vybaven systémem domácí automatizace LOXONE. Tvarové řešení vychází z orientace pozemku ke světovým stranám, z výhledů, terénního uspořádání pozemku a ze snahy maximálně eliminovat negativní vliv blízké rychlostní komunikace. Dům má tvar otevřeného písmene „L“, přičemž jedna jeho část je dvoupodlažní. Jednopodlažní část je v závěru dispozice přisypána a zahloubena do svažitého terénu, aby návaznost na okolní objekty byla z hlediska prostorového i urbanistického řešení co nejpřirozenější. Vnitřní uspořádání počítá s jednou bytovou jednotkou kategorie 5+1 s logicky oddělenými zónami dle využití. Zóna určená pro rodinný život je situována ve dvoupodlažní části objektu, kde spodní podlaží tvoří propojený prostor kuchyně, jídelny a obývacího pokoje a horní podlaží pak pokoje a koupelna. Na opačném konci objektu v jednopodlažní části je situován pokoj pro hosta s možným využitím jako pracovna. Obě části jsou odděleny vstupem do domu a zázemím domu, aby měly dostatek vlastního soukromí. Celé přízemí je pak bohatě propojeno s exteriérem francouzskými okny vedoucími na společnou terasu. Ta je umístěná v krytém prostoru mezi terénním násypem a dvoupodlažní částí objektu, aby byly znemožněny případné pohledy ze sousedních parcel. Prostor před domem směrem do ulice je využit jako přístupová a parkovací plocha se samostatným jednoduchým přístřeškem pro dva automobily.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Základové pásy z prostého betonu C16/20, nad nimi jedna řada ztraceného bednění pro zjednodušení zateplení soklu + základová deska tl.120mm vyztužena KARI sítí 6-150/150 při spodním líci, beton C16/20.

Obvodové stěny


- vápenopískové tvárnice tl.200mm založené na IZOBLOKu

- tepelná izolace Isover EPS Greywall tl. 300mm

Stropy


- systémové stropy CZ NORD se zmonolitněním, tl.220mm

- vykonzolované části 1.NP provedeny jako železobetonové

Střecha


střecha 1.NP:

- vegetační souvrství vč. podkladních hydroakumulačních a drenážních vrstev

- hydroizolační fólie

- tepelná izolace Isover EPS 200S s horní spádovanou rovinou (440-540mm)

- asfaltová parozábrana

 

střecha 2.NP:

- přitížení vrstvou kačírku

- hydroizolační fólie

- tepelná izolace Isover EPS 100S s horní spádovanou rovinou (440-540mm)

- asfaltová parozábrana

Tepelné izolace

- podlaha – Isover EPS Grey 100 tl. 240mm

- sokl – Isover EPS Perimetr tl.200mm

- obvodové stěny – Isover EPS Greywall tl. 300mm, v přisypané části Isover EPS Perimetr tl.300mm

- střecha 1.NP – Isover EPS 200S s horní spádovanou rovinou tl. 440-540mm

- střecha 2.NP – Isover EPS 100S s horní spádovanou rovinou tl. 440-540mm

Způsob topení a ohřevu TUV

Zdrojem vytápění a ohřevu TUV je tepelné čerpadlo vzduch-voda IVT Air X 50 o výkonu 5,1kW (7/35) s integrovaným elektrokotlem 9 kW a 180l zásobníkem TUV. Otopnou plochu tvoří jednotlivé okruhy podlahového vytápění doplněné topnými žebříky v koupelnách. Systém vytápění je integrován a řízen systémem automatizace pomocí teplotních čidel. Jako nezávislý doplňkový lokální zdroj tepla může posloužit krbová vložka BeF 6 Passive certifikovaná pro Blower Door Test umístěná v hlavní obytné části.

Větrání

Řízené větrání s rekuperací, jednotka NIBE GV-HR110-250 integrovaná do systému automatizace.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Josef s Lucií a děti Barunka a Josífek.

REALIZACE

Architekt

JIRSA – ARCHITEKTI, s.r.o., Úzká 19/5, 162 00 Praha 6; www.jirsa-architekti.cz, info@jirsa-architekti.cz Ing. arch. Vojtěch Jirsa (autorizace ČKA 3728), Mgr. Ing. arch. Prokop Jirsa