Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Pasivní rodinný dům

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 15 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

130 m2

Základní popis

Pasivní rodinný dům bude přízemní s obytným podkrovím, základního obdélníkového půdorysu 11,00 x 7,72 m (84,92 m2) se sedlovou střechou o sklonu 30°.K hlavní, obytné části domu bude na jeho severní a západní straně navazovat objekt krytého závětří/garáže pro 1OA o rozměru 5,29 x 6,54 m (42,16 m2) zakrytý plochou střechou. Na jižní straně domu bude téměř po celé jeho délce navazovat stínící prvek (otevřená pergola) o šířce 3,12 m (stínící část šíře 1,1 m) na kterém bude realizována malá FVE (5 FV panelů). Parkovací stání pro 2 OA bude připraveno na parkovací ploše před vjezdem do garáže na Z straně objektu – navazující na místní komunikaci „Na Vyhlídce“. Vlastní stavba RD je navržena jako montovaná stavba z prefabrikovaných ŽB panelů v systému BTH120 tl. 120/100 mm, stropy i střecha obytné části rovněž prefabrikované ze systému BTH120 tl. 140 mm. Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem na bázi šedého fasádního EPS tl. 300 mm. Zastřešení domu je navrženo z keramické pálené střešní krytiny

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Založení domu na základových pasech převážně z prostého betonu C 16/20-X0 šířky 600 mm do nezámrzné hloubky min. 1m, nadzemní část do armovaného ztraceného bednění šíře 300 mm vyplněného betonem C 20/25-XC2. Podkladní beton je navržen z betonu C20/25-XC2 v tl. 120 mm, armován KARI sítí 8/150/150.

Obvodové stěny


Montovaná stavba z prefabrikovaných ŽB panelů v systému BTH120 tl. 120/100 mm. Zatepleno kontaktním zateplovacím systémem na bázi šedého fasádního EPS tl. 300 mm.

Stropy


Prefabrikované ze systému BTH 120 tl. 140 mm, SDK podhled.

Střecha


Konstrukce střechy je navržena rovněž jako prefabrikovaná ŽB konstrukce tl. 120 mm opatřená nosnou konstrukcí střešní krytiny z OSB desek tl. 25 mm., zateplena vrstvou EPS 100S tl. 440 mm. a keramická pálená střešní krytina.

Tepelné izolace

Obvodové stěny zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem tl. 300 mm (např.Styrotherm Plus 70, λ = 0,032 W/m.K), U = 0,104 W/m2/K. Střešní konstrukce domu bude zateplena vrstvou EPS 100S tl. 440 mm (Styro EPS 100, λ = 0,037 W/m.K), U = 0,082 W/m2/K. Podlaha 1.NP objektu bude zateplena vrstvou šedého EPS 100S tl. 240 mm (Styrotherm Plus 100, λ = 0,031 W/m.K), U = 0,123 W/m2/K

Způsob topení a ohřevu TUV

Konvenčním systémem vytápění systémem centrální VZT s rekuperací a ohřevem přiváděného vzduchu pomocí TČ (kompaktní VZT jednotka NILAN 2,10 kW) a el. přímotopy (alt. infra panely) s výkonem 500 W.

Větrání

Centrální nucené větrání s rekuperací odpadního tepla – kompaktní VZT jednotka Nilan Compact K WT.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jmenuji se Tomáš a se svou přítelkyní Ivou jsme se rozhodli pro stavbu RD. Protože jsme chtěli pasivní dům s celkem rychlou výstavbou, rozhodli jsme se pro systém BTH. V současné době zahajujeme výstavbu základové desky, takže zatím nemůžeme hodnotit konečný výsledek. Dům bude přihlášen do programu NZÚ.

REALIZACE

Architekt

Ing. Jan Martínek http://www.pasiv-projekt.cz/

Realizační firma

systém BTH - ING. MILOSLAV NUTIL – STATIK S.R.O PREFA, HUBENOV S.R.O.

Další dodavatelé

Truhlářství Karel Bauer s.r.o., Nilan