Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

RD Radslavice

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 40 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

185 m2

Základní popis

Cílem architektonického návrhu bylo vytvořit za použití minimálních výrazových prostředků hodnotné bydlení s optickou a provozní vazbou na exteriér. Dům je umístěný na rovinatém až mírně sklonitém pozemku, na který je přístup z jihovýchodní strany. Výhledy obytných místností jsou orientovány převážně na jih. Rodinný dům je navržen jako nepodsklepená, jednopodlažní budova max. půdorysných rozměrů obytné části 10,8 x 13,5 m, do níž je vetknuta hmota zázemí o max. rozměrech 6,25 x 6,3 m. Architektonicky je dům koncipován jako jednoduchý kvádr s přistavným technickým zázemím. Architektonický výraz budovy vychází z klasického objektu s valbovou střechou doplněnou o provozní a technické zázemí, jež tvoří druhou hmotu. Objekty jsou ještě doplněny o sloupy, které tvoří dojem přirozeného závětří. Urbanistické i architektonické řešení vytváří vyváženou kompozici, která zapadá do krajinného konceptu. Dispozičně je v jihozápadní straně situován hlavní obytný prostor se zázemím, pracovnou a přímým vstupem na terasu. V jihovýchodní části je navržena ložnicová část a dva pokoje. Vstup do objektu je orientován z jihovýchodu.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Základy jsou navrženy jako dvoustupňové. První stupeň tvoří železobetonové pasy na podkladních vrstvách patřičné únosnosti, jejichž složení je posouzeno statikem (hloubka 70 cm). Druhý stupeň bude proveden z betonových základových tvárnic s betonovou zálivkou (hloubka 120 cm). + železobetonová základová deska (15 cm).

Obvodové stěny


Obvodové konstrukce RD budou provedeny ze systému ztraceného bednění MAXPLUS 500N (250/150/100) s jádrem ze železobetonu. Vnitřní nosné konstrukce RD budou provedeny z vápenopískových tvárnic KM Beta.

Stropy


Strop nad 1.NP je navržen jako železobetonový, panelový (spiroll 150). Podhledová část stropu je SDK konstrukce.

Střecha


Konstrukce střechy rodinného domu je navržena z příhradových vazníků, plášť je tvořen ze střešních betonových tašek s pojistnou hydroizolací (difuzní folií).

Tepelné izolace

Základové konstrukce budou z vnější strany zaizolovány extrudovaným polystyrénem XPS tl. 250 mm (150+100mm). Obvodové zdivo je tvořeno ze systému MAXPLUS, tedy opatřeno izolantem z Neoporu o celk. tl. 350 mm. Strop 1.NP je vyplněn foukanou izolací z celulózy o celk. tl. 650 mm (alternativně zateplen MW).

Způsob topení a ohřevu TUV

kotel na biomasu o výkonu 20-25 kW s integrovaným zásobníkem tepla na 950 l, 4 x solární panel

Větrání

řízené větrání s rekuperací tepla

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jmenuji se Michal a pracuji jako vychovatel. Mezi moje koníčky patří fotbal, lyžování, ale v poslední době jen a pouze stavba domu. Moje manželka Monika pracuje jako učitelka. Jejími koníčky jsou turistika a inline brusle. Máme čtyřletou dceru Michalku.

REALIZACE

Architekt

Ing. Filip Rajhel, Asting cz pasivní domy s. r. o.

Realizační firma

zatím vše svépomoci

Další dodavatelé

asting cz, cement Hranice,