Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Rodinný dům

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 18 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Základní popis

Rodinný dům splňuje se svými 169m užitné plochy nadstandard prostoru pro 4 člennou rodinu. Zejména obývací pokoj s velkými okny, vstupem na terasu a napojením na kuchyni poskytuje velkorysý prostor s dostatkem světla. V 2.NP v ložnicích jsou dvě zcela oddělené prostorné šatny.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C 12/15 s horní úrovní na kótě – 1,120. Na základové pasy bude vyzděno základové zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění KB blok výšky 500 mm vyplněných betonem C 16/20. Zdivo z bloků bude zvenku obloženo deskami EPS Perimetr tl.250 mm, z vnitřní strany bude rýha zasypána kamenivem. Obsyp základů bude proveden výkopkem. Terén mezi základy bude vyrovnán na kótu – 0,470 a zhutněn. Mezi základové pasy bude na 50mm silném štěrkopískovém loži provedena betonová mazanina tl. 100 mm z betonu C 16/20 vyztužená svařovanou sítí 4 x 200/200 mm.

Obvodové stěny


Obvodové zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic PORFIX P4 - 580 tl.250 mm na tenkovrstvou zdící maltu PORFIX. Zdivo vnitřní nosné zdi bude z tvárnic PORFIX P4 - 580 tl.300 mm na tenkovrstvou zdící maltu PORFIX. Zdivo bude ukončeno věncem do U profilů (P3-520) ze železobetonu z betonu C 16/20 a oceli 10216. Do věnce 2. NP budou zabetonována kotevní železa 5 x 50 – 500 mm ke každému vazníku, pro kotvení střechy. Nadokenní překlady jsou tvořeny přímo věncem s přidanou výztuží dle požadavku výrobce. Ostatní svislé konstrukce - příčky jsou z příčkových pórobetonových tvárnic PORFIX na tenkovrstvou maltu PORFIX.

Stropy


Strop 1. NP - přízemí je navržen ze stropní konstrukce PORFIX tl. 200 mm, z nosníků a vložek PORFIX s nadbetonováním tl.50 mm betonem C20/25 s výztuží KARI sítěmi. Sítě jsou zakotveny do pozedních věnců. Věnce jsou v úrovni stropní konstrukce. Strop 2. NP je tvořen spodními pásy vazníků, na kterých je podbití z desek Durélis a podhled ze sádrokartonových protipožárních desek tl.12,5 mm na dvojitém kovovém roštu.

Střecha


je navržena sedlová s dřevěnou nosnou konstrukcí z příhradových vazníků, spojovaných ocelovými plotnami, typu GANG NEIL. Po obvodově bude střecha kotvena kotvami, které jsou zabetonovány do věnce. Vazníky jsou kotveny do věnce na zdivu kotvami z pásového železa 50 x 5 – 500 mm zabetonovanými do věnce. Vazníky tvoří svým přesahem římsu, která bude obložena palubkami z prken přibitých na převislých koncích. Střešní roviny mají sklon 21,5°. Nosnou konstrukci krytiny tvoří laťování z latí 40/60 mm á 400 mm. Krytina bude skládaná z profilových desek typu taška Lindab Topline z ocelového plechu. Pod krytinu bude osazena difůzní fólie Lindab Tyvek na záklopu z OSB desek. Střecha bude osazena podokapními půlkruhovými žlaby se spádem 0,5%. Všechny dřevěné prvky konstrukce střechy budou ošetřeny ochranným prostředkem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a požáru.

Tepelné izolace

Vazníky foukaná izolace Knauf Supafil loft tl.550mm. Sokl domu Isover perimetr tl. 24cm křížem přes sebe. Podlaha 24cm Isover grey 100. Fasáda Isover Greywall tl.300mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Tepelnou pohodu v domě bude zajišťovat větrací jednotka s rekuperací a dohřevem vzduchu Duplex RK4-EC. Topná voda pro ohřev vzduchu bude odebírána z integrovaného zásobníku tepla Atrea IZT-U TS 500. Zásobník bude vytápěn tepelným čerpadle vzduch –voda.

Větrání

Je navrženo řízené větrání s rekuperací tepla. Rekuperační jednotka Duplex RK4-EC bude osazena v přízemí v technické místnosti.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jmenuji se Lukáš. Jsem profesí technolog ve strojírenství, což se mi na stavbě velmi osvědčuje, protože jsem tím pádem zvyklý pracovat s velkou přesností v toleranci jakýchkoli rozměrů. Můj sen, je mít bydlení co nejvíce energeticky úsporné. Proto mám také zažádáno o dotace z programu NZU 2014. Jsem svépomocný víkendový stavebník, takže si veškeré technické věci a detaily kolem stavby řeším zcela sám.

REALIZACE

Architekt

Karon s.r.o – projektová dokumentace, vyřízení dotací

 

Projekt Štefek – projektová dokumentace vytápění a větrání, optimalizace PENB

Realizační firma

Svépomocí

Další dodavatelé

Foukaná izolace IZOTOM Polná u Jihlavy

 

Okna DafePlast Polná u Jihlavy

 

Vytápění - Klimaolomouc