Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

RD Tarawa

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 113 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

95 m2

Základní popis

Typový projekt jednopodlažního rodinného domu o velikosti bytové jednotky 4+kk s sedlovou střechou. Rodinný dům je dům střední velikostní kategorie určený do nízké zástavby na převážně rovinatý terén. Neobytné podkroví je vhodné na skladovací účely. Pergola a přesah střechy zároveň chrání vnitřní prostory před sluncem. Na průčelích je navržený kamenný obklad v kontrastu s omítkou typu a odstínu vámi požadovaným. Příjemné letní chvíle lze trávit v příjemném zákoutí na terase, kde můžete jen tak relaxovat, či pozvat své přátelé na letní grilování.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Navrhované základové pasy jsou betonové, dvojstupňové. Spodní stupeň pasu je z monolitického betonu třídy C16/20 o výšce 600 mm a šířky 600 mm. Spodní stupně pasů se mohou betonovat na začištěnou, urovnanou a přehutněnou základovou spáru přímo do provedených výkopů. Horní stupeň základových pasů je vytvořen z betonových tvarovek ztraceného bednění šířky 300 mm, které se vyplní bet. směsí z betonu třídy C16/20. Výška horního stupně je 1000 mm a tvoří ji 4 vrstvy tvarovek po 250 mm. Tato horní vrstva bude kotvena po á 4,0 m a hlavně v rozích půdorysu do monolitického spodního stupně pasů. Kotvení bude realizováno čtyřmi o průměru 12 mm betonářské oceli 10425-V. Při horním okraji tvarovek se uloží dvojce výztuže o průměru 12 mm ze stejné oceli, která vytvoří po zabetonování po obvodu ztužující věnec. Přes záhlaví horních stupňů bude přetažena železobetonová deska podkladního betonu tl. 100 mm vyztužená kari sítí o profilu drátu 6 mm s oky 150/150 mm.

Obvodové stěny


Obvodové nosné stěny budou tvořeny nosnými trámy 60/120 mm, v mezerách vyplněné minerální izolací. Obvodové zdivo bude ještě dodatečně zatepleno tepelnou izolaci - EPS tl. 100 mm a opatřeno povrchovou úpravou dle skladeb uvedených v projektové dokumentaci. Kotvení tepelné izolace musí být provedeno tak, aby uneslo zatížení jednotlivých povrchových úprav.

Stropy


Stropní konstrukce je tvořena dolní pásnicí dřevěných vazníků. Stopní konstrukce je chráněna SDK protipožárním podhledem.

Střecha


Střešní plášť sedlové střechy je zateplen ve spodní úrovni vazníku minerální izolací o celkové tl. 240 mm dle PD. Betonová střešní krytina.

Tepelné izolace

Objekt je zateplen tepelnou izolací - minerální vatou tl. 220 mm. V oblasti soklu bude zateplení provedeno extrudovaným polystyrenem, výška min. 300 mm nad terénem.

Způsob topení a ohřevu TUV

Vytápění bude pomocí el. kotle, el. boilerem a krbu s teplovodním výměníkem. V objektu je navrženo podlahové vytápění a v koupelně s kombinaci otopného tělesa.

Větrání

Prostor RD bude odvětrán přirozeně okny. Odvod kuchyňských par bude řešen digestoří.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jmenuji se Jakub (29 let) a pracuji jako IT technik ve významné české IT firmě. S přítelkyní Zuzanou jsme se rozhodli pro koupi pozemku a stavbu rodinného domu. Náš projekt vychází z typového domu Tarawa, který byl upraven dle našich požadavků a přání. Momentálně čekáme na vydání stavebního povolení a hledáme vhodné firmy na výstavbu našeho domu.

REALIZACE

Architekt

Dům byl navržen architekty z firmy GEBAS domy – typové a individuální rodinné domy. Typový dům Tarawa naleznete na stránkách www.gebasdomy.cz. Připomínám, že náš projekt je lehce upravený.

Realizační firma

Dům bude postaven částečně svépomocí. Výběr firem na jednotlivé stavební činnosti právě probíhá.

Další dodavatelé

Zatím není rozhodnuto.