Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Rodinný dům Chrudim

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 24 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

116 m2

Základní popis

Dům je navržen jako přízemní. Uvažovaný sklípek je řešen pouze pod venkovní terasou. Přízemí domu je zónováno na společenskou a soukromou část. Hlavním prostorem společenské části je obytný prostor, který je francouzskými okny propojen s terasou a zahradou, čímž je tento obytný prostor rozšířen. Na jihozápadní fasádu domu jsou orientovány všechny obytné místnosti. Dětský pokoj je navržen tak, aby bylo umožněno jeho budoucí předělení na dva samostatné pokoje. Na severovýchodní hraně domu je umístěn vstup do objektu a servisní prostory domu.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Založení domu na základových železobetonových pasech.

- Spodní monolitický pas šířky 500mm a výšky 400mm

- Horní část základu ze zmonolitněných tvárnic ztraceného bednění tloušťky 300mm armovaných svislou a vodorovnou výztuží

- Betonová podkladní deska tloušťky 150mm armovaná sítěmi KARI

Obvodové stěny


Zděná technologie s rozdělením na nosnou a akumulační (zděnou) část a na vrstvu tepelné izolace.

- Vápenopískový blok tloušťky 175 mm

- Fasádní desky z grafitového polystyrenu 300 mm

- Stěrková omítka Obvodové stěny založeny na systémové tepelně izolační vápenopískové tvarovce

Stropy


Lehké stropy zavěšené z dřevěné konstrukce střechy.

- Opláštění z SDK desek

- Instalační prostor SDK podhledu

- Kontaktní foliová parozábrana

- Tepelná izolace z minerální vaty

Střecha


Střecha je navržena jako pultová s dřevěnou vaznicovou konstrukcí.

- Nosná konstrukce z trámů KVH 60/100 mm á 1,0 m

- Minerální vata mezi trámy

- Hydroizolační folie

- Prkenný záklop

-Separační vrstva

-Falcovaná krytina s dvojitou stojatou drážkou

Tepelné izolace

Obvodová stěna: fasádní desky z grafitového polystyrenu Isover EPS Greywall (tl. 300 mm)

Strop: minerální vata Isover Uniroll Profi (tl. 160 + 160 + 100 mm)

Podlaha: podlahové desky PUR (tl. 200mm)

Soklová část: desky z extrudovaného nenasákavého polystyrenu XPS (tl. 200 mm)

Způsob topení a ohřevu TUV

Zdrojem tepla pro topení a přípravu TUV je tepelné čerpadlo o výkonu 5kW (systém vzduch-voda). Teplosměnné plochy jsou zajištěny podlahovým topením. V objektu se nachází krbová kamna jako samostatný občasný zdroj vytápění bez technického zapojení do systému vytápění a přípravy TUV.

Větrání

Celý objekt je větrán větrací rekuperační jednotkou. VZT jednotka je vybavena směšováním přívodního vzduchu při stavech zamrzání výměníku.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jsme čtyřčlenná rodina (stavitel, stavitelka a dvě malé stavitelky:), která se rozhodla postavit si rodinný domek s důrazem na jeho nízkou energetickou náročnost a s ní související vysoký komfort bydlení.

REALIZACE

Architekt

Dům byl navržen ateliérem Med Pavlík architekti (www.mparchitekti.cz)