Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Rodinný dům KRÁLOVI – Stará Boleslav

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 20 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

123 m2

Základní popis

Jedná se o dvoupodlažní pasivní dům s navazujícím nepasivním garážovým prostorem. Rodinný dům je součástí dvoj-domu, jehož dvě části jsou napojeny oddělenými garážovými prostory. Přízemí rodinného domu je tvořeno zádveřím, koupelnou, pokojem a obytným prostorem s kuchyňskou linkou. Schodiště navazuje na chodbu v 2NP, která nás navede do dětského pokoje, ložnice, pracovny, koupelny, technická místnosti nebo toalety.

 

Technologie vytápění objektu zajišťují elektrické otopné rohože ve spolupráci s rekuperační jednotkou Nilan Compact, která pomoci aktivního výměníku zajišťuje přívod ohřátého vzduchu do místností principem tepelného čerpadla. V objektu je dále navržena krbová vložka. Na střešní rovině rodinného domu je umístěný FTV systém

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


RD i garáž založeny na základových pasech tl. 600 mm z betonu doplněné bednícími dílci tl. 300 mm armovanými v obou směrech. Podkladní deska bude založena na zhutněném štěrkovém loži min. tl. 150 mm.

Obvodové stěny


Objekt RD je navržen ve stavební systém ZAPF DAIGFUSS KS (vápenopískové cihly). Tloušťka nosné obvodové stěny RD je 175mm + 340 mm POLYSTYREN EPS (šedý) + omítka na síťku. V místech s dřevěným provětrávaným obkladem, bude použitá pomocná konstrukce "Z" profilů (2x lať 40/60 mm + OSB) vyplněná 260 mm EPS GREY opatřená dřevěným obkladem tl. 20 mm, provětrávanou mezerou 40mm.

Stropy


Vodorovnou stropní konstrukci zajišťuje skládaný strop LiaBet tl. 250 mm, doplněný o ocelové profily HEA 240 lemující otevřený schodišťový prostor.

Střecha


Nosnou konstrukci střechy tvoří příhradová konstrukce. Krov vytváří sedlovou střechu se sklonem 20°. Spodní pásnice vazníků budou sloužit k osazení stropní sádrokartonové konstrukce, tepelné izolace a rozvodů VZT. Střešní krytina na sedlové střeše RD je falcovaný plech. V místě vikýře je použité měkčené PVC. Konstrukce krovu nese současně FTV panely umístěné na střešní konstrukci ve spádu 20°.

Tepelné izolace

Izolace tepelná v podlaze přízemí je navržena z desek podlahového polystyrenu tloušťky 250 mm ve dvou/třech vrstvách pro eliminace tepelných mostů.

 

Na vnější líc obvodových základů RD je použit extrudovaný polystyren XPS tloušťky 240 mm (ze dvou tloušťek) je vytažen min. 150 mm nad úrovní terénu. Na štěrkové lože uložen XPS tl. 120mm ve spádu do drenážního potrubí. Na vnější straně obvodových stěn je použitý fasádní polystyren EPS GREY (šedý) tl. 340 mm. V místech s dřevěným provětrávaným obkladem, bude použitá pomocná konstrukce "Z" profilů (2x lať 40/60 mm + OSB) vyplněná 260 mm EPS GREY opatřená dřevěným obkladem tl. 20 mm, provětrávanou mezerou 40mm.

 

Střecha RD je zateplena minerální tepelnou izolací min. tl. 600 mm. V objektu garáže je střešní rovina zateplena pomoci tepelné izolace tl. 100mm + spádové dílce tl. 40 mm u vpusti. Objekt je na fasádě zateplen 100mm tepelné izolace, sousední část garáže dvoj-domu je dělena dilatační vrstvou 40 mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Zajištění tepla na vytápění kryje tepelné čerpadlo, které je součástí větrací jednotky Nilan Compact.

 

Ohřev teplé vody v zásobníku o objemu 180 l kompletně zajišťuje tepelné čerpadlo, které je součástí větrací jednotky Nilan Compact.

Větrání

Řízené větraní jednotkou Nilan Compact s kombinací pasivního a aktivního rekuperačního výměníku tepla.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jsme snad ještě mladý pár, který se za pár měsíců rozroste o prvního potomka. Přítelovi tedy stále zbývá zasadit strom a postavit dům…samozřejmě to nebylo hlavním motorem pro naše rozhodnutí začít stavět. Oba pocházíme z vesnice a Praha nás kdysi nalákala na práci, zábavu, které jsme si užili do sytosti. Takže nyní jsme zatoužili po posezení na terase u grilu, ne před barem v centru města. A kdyby se nám přeci jen stýskalo, Prahu máme, co by kamenem dohodil. Věříme, že jsme si vybrali krásnou lokalitu a vyprojektovali skvělý dům, kde náš prcek vyroste na zahradě, stejně jako kdysi my a bude vzpomínat na dětství v přírodě. Sice postavit do narození prcka nestihneme, ale tušíme, že jeho 1. narozeniny již oslavíme v novém domě.

REALIZACE

Architekt

Ing.arch. Lubomír Korčák

Realizační firma

Stále hledáme profesionály, kteří nás brzy přiblíží k našemu snu.

Další dodavatelé

Isover, Nilan, Internorm, Kalksandstein, LiaBet, a další.