Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Dům Benkovi

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 38 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

120 m2

Základní popis

Rodinný dům je řešen jako, jedno-generační, jedno-podlažní, nepodsklepený objekt s půdním prostorem ve vazníkové konstrukci krovu o zastavěné ploše 149,0 m2 a o maximálních půdorysných rozměrech 11,48 * 12,98 m se sedlovou střechou o sklonu střešních rovin 27°. Materiálové charakteristiky exteriéru rodinného domu, jsou přizpůsobeny přání investora a dle jeho požadavků zpracovány tak, aby během užívání stavby byla údržba nenáročná až nulová a životnost materiálů maximální. Vstup do objektu je zajištěn z jihovýchodní části objektu a je přímo napojen na příjezd k rodinnému domu. Objekt je řešen dle přání investora. Ze zádveří se vchází do chodby, ze které je přístup do všech místností v objektu. Tedy do obytného prostoru, ložnice, dvou dětských pokojů, koupelny, šatny, wc a do technické místnosti ze které je přes půdní sklopné schůdky přístup do podkrovního prostoru. Z obytného prostoru, tedy propojení kuchyně, jídelny a obývacího pokoje je přístup do zahrady.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Základy budou tvořeny betonovými pasy, který budou zalité betonem C8/10;X0;S3. Šířka základového pasu bude 400mm. Založení bude provedeno do nezámrzné hloubky min. 0,9m pod upravený terén. Na konstrukci základového pasu bude navazovat 1 řada tvárnic ztraceného bednění o rozměrech 500x400x250 mm a ŽB podkladní deska tl. 150mm z betonu C16/20;X0;s3 vyztužená KARI-SÍTÍ, drát Ø6, oka 100x100 mm. Základový pas bude umístěn pod obvodovými stěnami.

Obvodové stěny


Svislé nosné obvodové konstrukce budou provedeny z tvárnic z pórobetonu – YTONG tl. 375 mm. Vnitřní nenosné stěny budou provedeny z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 150 mm. Překlady nad otvory budou provedeny z nosných překladů YTONG. Vnější omítky budou provedeny jako silikonové na kontaktní zateplovaní systém. Vnitřní podkladní jádrové omítky a vnitřní finální štukové omítky budou provedeny z např. materiálu CEMIX. Výplně otvorů budou tvořit okna a dveře z plastových profilů se zasklením izolačním trojsklem. Obvodové konstrukce budou splňovat požadavky normy ČSN 73 05 40 – tepelná ochrana budov.

Stropy


Strop bude tvořen spodní konstrukcí vazníkové soustavy krovu, pod kterým bude technologický prostor pro vzduchotechniku a spodní pohledová část bude řešena SDK podhledem nebo kazetovým systémem.

Střecha


Rodinný dům bude zastřešen sedlovou střechou. Sedlová konstrukce krovu je tvořena lisovanými příhradovými vazníky provedenými dle dokumentace dodavatele. Mezi dolní pásnice bude položena tepelná izolace (minerální izolační vata tl. 160 mm) a nad dolní pásnice bude křížem položena druhá vrstva tepelné izolace tl. 140 mm. Na horních pásnicích vazníků bude difůzní folie, latě a kontralatě. Střešní krytina betonová taška – barva černá. Na jižní straně střechy budou umístěny fotovoltaické panely pro zajištění dodávky el. energie pro provoz VZT a ohřevu TUV.

Tepelné izolace

Zateplení podlahy na terénu bude provedeno z desek z pěnového polystyrenu 2x EPS 100S tl. 120mm. Zateplení soklu bude provedeno z desek z extrudovaného polystyrenu STYRODUR tl. 120mm. Zateplení obvodových nosných stěn bude provedeno z polystyrenu EPS 100S tl. 140 mm. Mezi dolní pásnice vazníků bude položena tepelná izolace (skelná izolační vata tl. 160 mm) a nad dolní pásnice bude křížem položena druhá vrstva tepelné izolace tl. 140 mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Vytápění rodinného domu je řešeno pomocí topných kabelů v místnostech s podlahou z keramických dlažeb a pomocí topných folií v místnostech s „plovoucí podlahou“. Jako zdroj hlavní zdroj el. energie bude sloužit elektrokotel o jmenovitém tepelném výkonu do 15kW v kombinaci s fotovoltaickými panely umístěnými na jižní straně sedlové střechy. Ke kotli bude připojen prostorový regulátor a čidlo venkovní teploty. Prostorový termostat bude instalován na vnitřní stěně vždy v prostoru „Obytný prostor“. Část tepelné energie zajistí rekuperace vzduchu. Ohřev TUV bude zajištěn pomocí fotovoltaických panelů umístěných na jižní straně sedlové střechy. Zásobník TUV bude osazen v technické místnosti.

Větrání

V rodinném domě bude větrání zajištěno rekuperační jednotkou.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jmenuji se Honza. Jsem ženatý a s manželkou Ivou máme malou dceru. Chceme si postavit dům se zahradou, tak aby co nejvíce odpovídal potřebám, jednoduché údržbě a splnil podmínky pro dotace z programu Nová zelená úsporám. Zároveň je kladen důraz na obnovitelné zdroje.

REALIZACE

Architekt

Dům byl navržen na základě podkladů a požadavků investora firmou Woxi s.r.o. Byl koncipován jako nízkoenergetický a je propočítán na splnění dotačních podmínek Nová zelená úsporám.

 

Architekt: Ondřej Martinka

Realizační firma

Stavba svépomocí, Subdodávky řešeny na základě průzkumu trhu a výhodnosti nabídek oslovených firem.

Další dodavatelé

Bramac, Baumit, Xella