Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Domeček splněných snů

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 129 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

211 m2

Základní popis

Společně se snoubenkou spolu žijeme již třetím rokem v jedné domácnosti. Před rokem, kdy proběhli naše zásnuby, jsme dospěli rozhodnutí, že již není na co čekat a vrhli jsme se do realizace našeho DOMOVA. Domeček navržený dle našich požadavků přímo na míru. Projektová dokumentace byla zpracována na základě našeho výkresu. Jedná se o přízemní rodinný domeček, který vyplynul čistě z našich představ. Povedlo se nám zakomponovat všechny naše představy a požadavky do jednoho objektu. Tato fáze byla extrémně náročná, protože bylo nutné provádět rozhodnutí na celý život. Společně s budoucí ženou doufáme, že se nám to povedlo a bude to pro nás ten pravý domov. Momentálně jsme ve fázi, kdy máme připraveno na pokládku kari sítí. Stavíme svépomoci a v tuto chvíli nás malinko omezuje z mé strany finišování dálkového studia. To však na konci května snad skončí a budeme moci věnovat více času našemu snu.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Šikovný bagrista nám provedl zemnící práce a po dočištění byl uložen zemnící pás s blesk-svodovými dráty do pískového podkladu. Základy jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu C12/15. Šíře a hloubka jednotlivých pásů se odvíjí od zdiva, které vynáší, např. pro obvodové zdivo se jedná o šíři 600mm a hloubku 650 – 850mm, což je dáno mírným rozdílem půdy. Poté nad rovinou terénu je provedeno ztracené bednění s vloženou vodorovnou a svislou výztuží zalito betonem stejné kategorie. Ztracené bednění je pokládáno ve dvou řadách, kde druhou řadu tvoří přírodní štípaný blok. Do vnitřních prostorů byla ručně navožena betonová suť a následně řádně zhutněna. Před zalitím desky byly položeny rozvody kanalizace a kari sítě. Základná deska v tloušťce 150mm vylita také betonem C12/15.

Obvodové stěny


Už od počátku jsme počítali se zdivem od značky Ytong. V projektové dokumentaci jsme měli navržený produkt pro obvodové zdivo tvárnici Ytong Lambda+ P2-350 PDK. Na začátku roku začala společnost inzerovat revoluční tvárnici Ytong Lambda YQ s lepšími izolačními vlastnostmi, takže jsme se rozhodli pro Ytong Lambda YQ P2-300. Tvárnice by měla mít o 9 % lepší izolační vlastnosti, navíc je lehčí na úkor délky, takže s ní bude o něco lepší manipulace při realizaci.

Stropy


Podhled bude tvořen z dřevěného nosného roštu na, který bude ze spodní strany zavěšen sádrokartonový podhled. Zateplení bude provedeno skelnou tepelnou izolací pod i mezi nosným roštem. Podrobná specifikace je uvedena v projektové dokumentaci. V prostoru skladu zahradního nářadí bude realizován protipožární podhled bez tepelné izolace.

Střecha


Střecha je navržena sedlová. Krov bude stojatá vaznicová soustava s dřevěnými krokvemi a středovými vaznicemi. Pozednice budou uloženy sloupech a nosných stěnách a navíc přikotveny do ztužujícího věnce. Vaznice jsou uloženy dřevěných sloupcích. Krokve budou uloženy na vaznicích a podzemnicích. Ve vrcholu jsou krokve staženy kleštinami. Střešní krytina bude provedena z pálených tašek Tondach – STODO12 černá glazura.

Tepelné izolace

Obvodové zdivo, které jsme zvolili, se již nezatepluje. Celkově nám náš projektant změnil názor na zateplování polystyrenem, které nemá dlouhodobou životnost. Proto pokud to bude možné, budeme dávat přednost skelné tepelné izolaci. Polystyren budeme dávat jako izolant do věnců a do podlah. Na poslední chvíli jsme se rozhodli pro předokenní rolety, které mají také malým podílem izolační efekt.

Způsob topení a ohřevu TUV

Hlavním zdrojem pro vytápění budeme mít kondenzační plynový kotel, který bude ohřívat vodu pro podlahové vytápění do celého domu. Jako sekundární zdroj je zvolena krbová vložka, která je vybrána pro pocit přímého tepla. Přeci jenom je to citelně jiné teplo než z plynového ohřevu. Užitkovou vodu máme v projektu řešenou přes ohřev několika těles – elektřiny, plynu ale i krbové vložky. Do budoucna plánujeme i ohřev pomocí solárního systému. Jen je to pro nás momentálně stále nová technologie, která nemá podchycené všechny mouchy.

Větrání

Odvětrávání je v našem projektu nejslabším bodem celého systému. V domu budou klasické prvky pro odvětrávání z míst jako je koupelna, wc, spíž a technická místnost. Jinak jsme spíše zástupci pravidelného a intenzivního zdravého větrání pomocí oken.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

REALIZACE

Realizační firma

svépomocí