Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Rodinný dům

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 52 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

149 m2

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Základové pásy z prostého betonu na hutném štěrkovém podsypu, základová deska z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1× oc. sítí 100/100/6

Obvodové stěny


Porotherm 50 T profi

Stropy


Stropní konstrukce Spiroll

Střecha


Taška palená, pojistná izolace Tyvek konstrukce krovu

Tepelné izolace

Orsil TL

Způsob topení a ohřevu TUV

plyn a elektrika

Větrání

přírodní

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE