Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Novostavba rodinného domu na parc.č. 8/6 v k.ú. Třebešov

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 93 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

160 m2

Základní popis

Dům je koncipován jako bungalov, ovšem nad obytnou částí bude realizována sedlová střecha a nosnou konstrukci střechy budou tvořit sbíjené vazníky s vestavěným půdním prostorem. Z tohoto důvodu bude obvodové zdivo činit 15 řad tvárnit oproti obvyklým 12-ti řadám zdiva. Vzhledem ke starší a vyšší okolní zástavbě jsme se z architektonického hlediska rozhodli pro tento styl domu. Vše plánuji realizovat s ohledem na budoucnost co nejvíce bezbariérové (žádné schody, prahy, úzké zárubně apod.). Pro ustájení povozu bude sloužit přístřešek, který bude tvořen protáhlou šikmou střechou z prostoru příruční dílny. Tato dílna bude pro lepší odhlučnění a odizolování pachů oddělena dvěma dveřmi přes technickou místnost od obytné části domu. Dětské pokoje budou tvořit dvě zcela totožné místnosti (to aby se děti tolik nehádali:-)). Ložnice bude nezvykle směřována na jih. Případné menší teplotní nepohodlí nám zcela vykompenzuje výhled fr. oknem do zahrady odvrácené od místní komiunikace a možnost vstupu z místnosti hned na terasu. Kuchyň bude součástí obývacího pokoje. Nad vnitřní dispozicí jsme dlouho přemýšleli, po dvou letech od projektu tam vidím menší nedostatky, ale obecně vzato si za tím stojíme (ovšem až bydlení ukáže:-)

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


základové pásy z prostého betonu C12/15 na hutném štěrkovém podsypu, základová deska z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého ocelovými sítěmi 150/150/6

Obvodové stěny


obvodové zdivo tl. 450 mm je z tepelně izolačních tvárnic YTONG, LAMBDA + P2-350 (ROZMĚR š x v x d 450x249x599 MM, U≤0,19 W/M2K)

Stropy


strop nad 1.NP je tvořený SDK podhledem ze sádrokartonových desek KNAUF WHITE 12,5 (ve vlhkém prostředí z desek KNAUF GREEN), zavěšeným na konstrukci střechy. Podhled v půdním prostoru bude zavěšený na konstrukci střechy a proveden z OSB desek tl. 15 mm.

Střecha


Střecha domu je členěna na sedlovou se spádem 30° a na pultovou se sklonem 7°. U sedlové střechy je krytina navržena z betonových tašek. Krytina bude pokládána na latě. Pod taškovou krytinu bude vložena podstřešní difuzně propustná folie. U pultové střechy je navržena plechová falcovaná krytina.

Tepelné izolace

Tepelná izolace v podlaze 1.NP je navržena z pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí tl. 200 mm a ze systémové izolační desky pro uložení trubek podlahového vytápění tl. 50 mm. V celém prostoru 1.NP je navržen sádrokartonový podhled zateplený izolací ISOVER UNIROL PROFI v celkové tloušťce 400 mm, v prostoru domácích prací v tl. 240 mm. Spodní část stavby bude zateplena extrudovaným polystyrenem v tl. 70 mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Jako zdroj tepla pro vytápění objektu a ohřev teplé vody je navrženo tepelné čerpadlo typu vzduch / voda s jmenovitým topným výkonem 8,00kW. Jako otopná plocha pro vytápění objektu je navrženo podlahové vytápění – systémová deska. Otopná plocha koupelny je doplněna o speciální koupelnové trubkové topné těleso.

Větrání

Většina místností je odvětrána přirozeným způsobem okny. Hygienická zařízení budou větrány podtlakovou ventilací s nuceným odvodem vzduchu malými stěnovými ventilátory.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE