Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Rodinný dům s garáží

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 142 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

114 m2

Základní popis

Jedná se o individuální projekt. Samy jsme si navrhli rozvržení místností. Je situovám dle našeho přání k naší maximální spokojenosti. Obytné místnosti situovány na jižní (obývací místnost a ložnice) a západní stranu (dětské pokoje) Cihly jsou v projektu následující: Porotherm 36,5T profi, stavba však probíhá z cihel Porotherm 38T profi na tenkostěnnou maltu, jelikož 36,5T profi se již nevyrábí. V projektu naprojektováno zateplení základové desky v tl. 60mm, budeme zateplovat 80mm. Místo ústředního topení budeme realizovat podlahové vodovodní topení a zvedneme zateplení podlahy na 20cm. Proto doufáme, že se dostaneme blíže e kategorii A. Jedná se o novostavbu rodinného domu s garáží. Rodinný dům o velikosti 5+1 tvoří jedno nadzemní podlaží a půdní prostor. Zastřešení rodinného domu a garáže je řešeno sedlovou střechou se sklonem 31°, resp. 29°. Garáž je zděná obdélníkového tvaru se sedlovou střechou se sklonem 31° a krytinou z pálených tašek. Střecha garáže je protažena k objektu rodinného domu, vznikne tím krytý prostor, který bude sloužit jako přístřešek.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Objekt rodinného domu je založen na monolitických základových pasech z prostého betonu C16/20 s krčky ze ztraceného bednění. Základové pasy z prostého betonu budou provedeny v šířce 0,500m a výšce 0,650 m

Obvodové stěny


Obvodové nosné zdivo rodinného domu je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 38T Profi v tl. 38mm na tenkovrstvou zdící maltu. První řada tvárnic bude vyzděna z Porothem 30T Profi v tl. 300mm.

Stropy


Strop objektu je navržen z dřevěných trámů uložených na železobetonový věnec, protipožární ochrana dřevěných stropních trámu je řešena zavěšeným pohledem ze sádrokartonových desek. Strop nad 1NP je dřevěný trámový z profilů 120/200mm (Š x V) ze smrkového dřeva třídy min. C22

Střecha


Konstrukce sedlové střechy bude řešena dřevěným krovem se střešní krytinou z pálených keramických tašek.

Tepelné izolace

Základová deska zateplena ISOVER EPS sokl 3000 80mm

Cihla Porotherm 38T profi plněna minerální vatou

Podlaha: Tepelná izolace tl. 200mm, ISOVER EPS 100S

Tepelná izolace mezi stropní trámy ISOVER DOMO tl. 180mm

Tepelná izolace mezi CW profily ISOVER DOMO Twin 10 tl. 50mm

Způsob topení a ohřevu TUV

Vytápění domu bude řešeno kombinací solárně-termických panelů (5m2) a plynového kondenzačního kotle, resp. občasného využití krbových kamen s teplovodním výměníkem na dřevo a dřevní hmotu.

Větrání

Bez rekuperace.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE